Šta je ultrazvučno vođena transrektalna biopsija prostate?

Ultrazvučni pregled i biopsija prostate služe za procenu nefizioloških rezultata nakon rektalnog pregleda prostate ili nakon povišenog nivoa antigena specifičnog za prostatu (PSA) u krvi. Ultrazvuk prostate obavlja se sondom veličine prsta kojom se kratkom dužinom ulazi u rektum. Ova sonda proizvodi visokofrekventne ultrazvučne talase, nečujne za ljudski sluh, koji se odbijaju o površinu prostate. Zvučni talasi se beleže i pretvaraju u video ili fotografije prostate. Sonda može da zabeleži slike iz različitih uglova koji će pomoći lekaru da proceni veličinu prostate i da utvrdi nepravilnosti u njenoj veličini. Biopsija prostate koristi transrektalni ultrazvuk (kroz zid rektuma) kako bi se nekoliko sitnih igala usmerilo kroz rektum u delove prostate gde je utvrđeno da postoje nepravilnosti. Iglama se uzima uzorak tkiva prostate. Obično se uzima najmanje šest uzoraka tkiva koji se zatim analiziraju u laboratoriji. Rezultati će pomoći lekaru da dijagnostikuje poremećaje ili oboljenja prostate. Ukoliko se dijagnostikuje kancer, lekar će biti u mogućnosti da odredi njegovu uznapredovalost i agresivnost kao i mogućnost širenja. Neki lekari obavljaju biopsiju i kroz perineum (kožni nabor između skrotuma i rektuma).

 

Pre ovog pregleda trebalo bi da obavestite vašeg lekara ukoliko imate neko oboljenje srca ili pluća ili neko drugo oboljenje i ukoliko ste alergični na neke lekove. Možda će biti potrebno da pre izvođenja pregleda lekaru na uvid dostavite prethodnu medicinsku dokumentaciju.

 

Ultrazvučno vođenja transrektalna biopsija prostate izvodi se od strane osoblja Urološkog odeljenja (klinike za Urologiju).

 

Uzimanje uzorka za analizu

Pacijent striktno mora da se pridržava sledećih preporuka:

 

 • Najbolje bi bilo da pacijent dođe u pratnji nekoga.
 • Potrebno je poneti prethodne radiološke nalaze i specijalizovane testove (PSA, ultrazvuk itd,…) kao i uput ordinirajućeg lekara koji se zahteva obavljanje pregleda.
 • Pacijenti koji uzimaju antikoagulante ili antitrombolitike (Aspirin, Coumadin, itd…) moraće da prestanu da ih uzimaju ili da promene terapiju po preporuci referentnog centra.

 

Dan pre pregleda:

 

 • Trebalo bi obaviti klistir upotrebom oko 1 litra mlake vode u noćnim časovima.
 • Trebalo bi uzeti antibiotik LEVOFLOXACIN 500 mg, 1 kapsulu.

 

 

Na dan pregleda:

 

 • Poneti rezultate analize nivoa antigena specifičnog za prostatu PSA.
 • Pacijent mora da priloži rezultate testa kojim je određeno protrombinsko i parcijalno protrombinsko vreme do mesec dana pre obavljanja pregleda.
 • Administracija antibiotika LEVOFLOXACIN cps 500 mg, 1 kapsula.
 • Nakon pregleda po želji pacijent može da ostane pod nadzorom lekara u trajanju od 2 do 6 sati, zavisno od toga pregleda.
 • Pacijent bi trebalo sa sobom da ima najmanje 1.5 litar vode.

 

Pet dana nakon pregleda:

 

 • Administracija antibiotika LEVOFLOXACIN cps 500mg, 1 kapsula.

 

U vreme zakazivanja pregleda pacijent bi trebalo da obavesti lekara o bilo kakvoj alergiji na lekove. Ukoliko se pacijent nije pridržavao svih gore navedenih uputa, obavljanje pregleda biće odloženo za drugi termin.