Uretralna opstrukcija predstavlja stanje kod koga su jedan ili oba uretera (mokraćnih cevi) koji polaze od bubrega ka mokraćnoj bešici opstruisani. Simptomi mogu uključivati bol, infekciju urinarnog trakta kao i oštećenje bubrega. Uretralna opstrukcija često se javlja kod osoba ženskog i muškog pola bilo koje starosne dobi i može predstavljati potencijalni problematični faktor kod još nerođenog deteta u toku trudnoće.

Kod uretralne opstrukcije nastaje retrogradan protok urina umesto ka moraćnoj bešici, on protiče ka bubrezima. Uretralna opstrukcija može izazvati otok i oštećenje jednog ili oba bubrega.

Terapeutski tretman uretralne opstrukcije najčešće podrazumeva operativni pristup ili plasiranje stentova.

 

Simptomi

Najčešći znaci i simptomi postojanja uretralne opstrukcije uključuju sledeće:

Groznicu

Infekcije

Mučninu i povraćanje

Bol blažeg ili jačeg karaktera u regiji dorzalne ili lateralne strane tela

Gubitak telesne težine ili nastanak otoka

Otežana pasaža urina

Nalaz krvi u urinu

Učestalo mokrenje (pogotovo u nočnim časovima)

Snižena ekskrecija urina

 

Uzroci

Uretralna opstrukcija nastaje u slučaju nemogućnosti prolaska urina kroz ureter (tubus koji  odvodi mokraću od bubrega ka mokraćnoj bešici). Može biti izazvan razvnovrsnim faktorima. Privremena ili trajna opstrukcija unutar uretera može nastati usled:

Pritiska na bubrežno tkivo unutar abdominalne šupljine

Povrede pelvične regije

Oboljenja gastrointestinalnog sistema

Kalkuloza bubrega

Kalkuloza mokraćne bešika

Krvni ugrušci

Karcinom debelog creva

Cervikalni karcinom

Karcinom uterusa

Karcinom mokraće ili uretera

Određeni poremećaji nervnog sistema

Uvećana prostate

Ožiljni procesi u urinarnim kanalima

U slučaju da je uretralna opstrukcija udružena sa uzročnim stanjem kao što je prisustvo infekcije, antibiotska terapija je preporučena.

 

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik za nastanak uretralne opstrukcije podrazumevaju:

Stariju uzrastnu dob

Muški pol

 

Komplikacije

Moguće komplikacije koje mogu biti uslovljene prisustvom uretralne opstrukcije podrazumevaju:

Gubitak bubrežne funkcije

Sepsu

Kreiranje fistule

Disfunkciju mokraćne bešike

Izražen bol

Letalan ishod.