Uretralna striktura podrazumeva medicinsko stanje koje se najčeše javlja kod osoba muškog pola. Podrazumeva patološko suženje uretera odnosno tubusa (cevi) koje odvodi mokraću od mokraćne bešike ka spoljašnjoj sredini. Postojeća striktura blokira protok urina od mokraćne bešike, te nastaje konstrikcija (suženje) uretre kao i brojne komplikacije kao što su zapaljenski procesi ili infekcije.

Terapeutski pristupi uretralnoj strikturi najčešće zavise od lokalizacije kao i dužine strikture. Primarni zadatak jeste da se suženi deo uretera proširi. Nehirurški pristupi uključuju cistoskopiju kao i trajno plasiranje katetera; dok  kod težih slučajeva hirurški tretman može biti indikovan u cilju uklanjanja zahvaćanog tkiva i rekonstrukciji uretre.

 

Simptomi

Znaci i simptomi uretralne strikture podrazumevaju sledeće:

Sniženo izlučivanje mokraće

Bolno uriniranje

Sekreicju iz uretre

Krv u semenoj tečnosti

Krvav ili tamno prebojen urin

Gubitak voljne kontrole mokraćne bešike

Bol u pelvičnoj ili nižim partijama abdominalne regije

Otok penisa

Infekciju urinarnog trakta

 

Uzroci

Uretralne strikture podrazumevaju konstrikciju (suženje) uretre, najčešće izazvanu usled zapaljenskog procesa ili ožiljnog tkiva nakon operativnog postupka ili povrede. Najčešće vodi nastanku nekoliko komplikacija kod afecirane individue kao što su retencija urina i trajno oštećenje mokraćne beške ili bubrežnog tkiva.

Povreda ili oštećenje uretre može biti izazvano određenim medicinskim procedurama, radioterapijskim tretmanom ili iznenadnim padom.

Infekcija uretre može nastati usled: seksualno prenosivih infekcija, infekcija nakon procedura koje podrazumevaju plasiranje katetera, infekciju usled zapaljenskih promena  u tkivu kao i pripadajućoj regiji uretre.

 

Faktori rizika

Postoji nekoliko faktora rizika koji uslovljavaju nastanak uretralnih striktura:

Seksualno prenosive bolesti

Uretritis (otok i iritacija uretre)

Povreda pelvične regije

Procedure kao što su upotreba katetar ili cistoskopa

Hirurške procedure na  prostati

Radioterapijski tretman

 

Komplikacije

Moguće komplikacije koje se mogu pojaviti usled postojanja uretralnih striktura podrazumevaju sledeće:

Urinarnu retenciju: kompletnu opstrukciju  mokraćnog protoka

Trajno oboljenje bubrega ili  mokraćne bešike  (usled blokade protoka urina)

Rekurentne urinarne infekcije

 

Prevencija

I pored činjenice da uretralna striktura nije preventabilno oboljenje, kod određenih slučajeva gde je izazvana seksualno prenosivim oboljenjima, praktikovanje  sigurnih seksualnih odnosa (upotreba kontraceptivnih sredstava) može smanjiti rizik za nastanak uretralnih striktura izazvanih seksualno prenosivim oboljenjima. Ipak, povrede kao i druga medicinska stanja udružena sa uretralnim strikturama ne mogu se uvek izbeći.

Lečenje je od vitalnog značaja u cilju prevencije oštećenja bubrega i mokraćne bešike.