Vaginalna fistula je otvor između vaginalnog zida i drugog organa, kao što je bešika, rektum ili debelo crevo. To je jedno od najdegradirajućih stanja zato što stolica ili urin prolaze kroz vaginu.
Postoji nekoliko tipova vaginalnih fistula, u zavisnosti od toga sa kojim organom je vaginalni zid povezan. Stoga postoje: fistula bešike- to je otvor između vagine i urinarne bešike

Uretrovaginalna fistula- to je otvor između vagine i urete (cevi koje vode urin iz bubrega do bešike)

Uretralna fistula- to je otvor između vagine i uretre (cev koja vodi urin van tela)

Rektovaginalna fistula- to je otvor između vagine i rektuma

Kolovaginalna fistula- to je otvor između vagine i debelog creva

Enterovaginalna fistula- to je otvor između vagine i tankog creva

Vaginalna fistula je prouzrokovana povredom, operacijom ili rođenjem deteta, pa se stoga koristi termin za sve tipov, opstetrička (akušerska) fistula.

Najveći broj slučajevima vaginalne fistule se javlja u zemljama u razvoju. To je zbog neolakšanog rada tokom trudnoće, ranog stupanja u brak (kako je običaj u nekim zemljama) kada mlade devojke nisu dobro razvijene da bi mogle da prođu kroz porođaj bez komplikacija.

Simptomi

Simpromi vaginalne fistule su sledeći:

Urin ili stolica prolaze kroz vaginu

Loš miris

Vaginalne infekcije

Urinarne infekcije

Bol tokom odnosa

 

Uzroci

Uzroci vaginalne fistule su:

Povrede tokom porođaja

Operacija vagine, rektuma, anusa ili nižeg dela karlice

Kancer ili Terapije, radijacijom u predelu karlice

Kronova bolest

 

Kopmlikacije

Trenutne komplikacije vaginalne fistule su urinarna inkontinecija i/ili fekalna infekcija. Druge komplikacije su:

Paraliza donjeg dela tela ako su nervi donjih ekstremiteta oštećeni

Rođenje mrtve bebe, nakon čega žena može da ostane nerotkinja

 

Prevencija

Prevencija vaginalne fistule zahteva vešto osoblje tokom porođaja i brzu intervenciju ako dođe do zaglavljenja prilikom porođaja.