Ovo je tip non- Hokinovog limfoma. Kancerogene ćelije prave velike količine abnormalnig+h proteina.

Ovo je oblik raka koji se razvija u B ćelijama. Kancerogene ćelije kod ljudi sa WM su slične kao I kod druge dve vrste raka:

Višestruki milejom i non- hodkinov lomfom. Višestruki milejom se smatra kacerom ćelija plazme a ovaj drugi za kancer limfocita.

Svako antitelo proizvedeno  od strane WM ćelija je isto I podizanje M proteina u telu može da dovede do mnogih simptoma.

WM ćelije rastu uglavnom u koštanoj srži gde preplavljuju normalne ćelije koje proizvode krvne ćelije. Ovo dovodi do niskog nivoa crvenih krvnih zrnaca što dovodi do osećaja umora islabosti. Ovo dovodi do smanjenja nivoa bleih krvnih zrnaca što u mnogome oteđava organizmu da se bori sa infekcijom.

Limfne ćelije mogu da rastu u organima kao što su jetra ili slezena što navodi ove organe na oticanje i dovodi do bola u stomaku.

 

Simptomi

Slabost

Gubitak apetita

Groznica, znojenje, gubitak težine

Neuropatija

Uvećani limfni čvorovi

Natečen abdomen

Simptomi nervoznog Sistema

Abnormalno krvarenje

Problem sa vidom

Problem sa bubrezima

Problemi sa srcem

Infekcije

Problem sa varenjem

Osetljivost na hladnoću

 

Uzroci

DNK unutar naših ćelija pravi naše gene sa instrukcijama kako će naše ćelije da funkcionišu. Mi težimo ka tome da ličimo na roditelje zato što su oni izvor našeg DNK.

Neki geni kontrolišu kada ćelije rastu, kako se dele da bi nastale nove I kako umiru u pravi vreme. Ti geni koji pomažu ćelijama da rastu, dele se i žive duže zovu se onkogeni. Drugi koji usporavaju podelu ćelija ili prate izumiranje u pravo vreme zovu se geni za suzbijanje tumora.

Promene DNK pronađene u WM ćelijama se obično dobijaju po rođenju.naučnici sada proučavaju tačne promene gena koje uzrokuju WM. Ali iako su našli neke promene na genima, I dalje ne znaju zašto je došlo do takvih promena.

 

Faktori rizika

Nekoliko faktora koji mogu da pospeše dobijanje WM su: godine, pol, rasa, nasledni gen, hepatitis C I određene auto immune bolesti.

 

Komplikacije

Dve njaveće komplikacije su Rihterova transformacija I mijelodisplazija. Kao I u svim smanjenim limfomima, koji se tretiraju ili ne, mogu da se razviju limfomi sa velikim ćelijama I imunoblastični sarkom.

 

Prevencija

Većina rizičnih faktora za WM kao što su godine starosti ili monoklonalna gamografija ne mogu biti promenjene ili kontrolisane tako da e postoji način da se uradi prevencija raka.

Neka istraživanja pokazuju da ljudi sa hepatitisom C mogu lakše da razviju WM, trenutno ne postoji vakcina da bi se sprečio hepatitis.