Definicija

Vazovagalna sinkopa predstavlja jedan od najčešćih uzroka gubitka svesti. Nesvestica,odnosno sinkopa poznata je kao kraći gubitak svesti ili onesvešćivanje. Nastaje  usled privremenog prekida krvnog protoka ka moždanim strukturama, izazivajući nagli pad u srčanoj frekvenci kao i vrednostima krvnog pritiska. Ovaj poremećaj krvnog protoka dovodi do nastanka gubitka svesti i može biti izazvano usled nekoliko faktora koji mogu podrazumevati prizor krvi, epileptičke napade, niske vrednosti glikemije, ekstreman emocionalni poremećaj ili stajanje u dužem vremenskom periodu.

Vazovagalna sinkopa generalno ne zahteva lečenje budući da predstavlja bezopasno stanje usled privremen malfunkcije autonomnog nervnog sistema. Lekar može preporučiti nekoliko medicinskih ispitivanja u cilju isključivanja najozbiljnijih uzroka gubitka svesti kao što su poremećaji srčanog rada i i omogućavanje adekvatne dijagnoze u cilju daljeg lečenja ako je to neophodno.

 

Simptomi

Pre gubitka svesti, kod individue moguća je pojava:

Nesvestice

Mučnine

Gubitka ravnoteže

Hladnog znoja

Zevanja/pospanosti

Bledila kože

Zamagljenog vida ili pojava duplih slika

Oporavak nakon vazovagalnih sinkopa poseduje tendenciju pojave u periodu kraćem od jedne minute nakon onesvešćivanja. U slučaju prebrzog pridizanja iz ležećeg položaja, rizik za nastanak ponovnog onesvešćivanja se povećava.

 

Uzroci

Vazovagalna sinkopa javlja se kada specifičan uzročni faktor uslovi da određeni deo nervnog sistema koji reguliše krvni pritisak i srčanu frekvencu, ne vrši adekvatno svoju funkciju.

Pad u vrednostima krvnog pritiska kao i usporeniji srčani rad ograničavaju dotok krvi ka mozgu, te nastaje gubitak svesti kod osobe. Prosta epizoda poznata kao vazovagalni napad ili neurološki-posredovana sinkopa jeste najčešći vid gubitka svesti.

Najčešći uzroci vazovagalne sinkope uključuju sledeće:

Stajanje u dužem vremenskom periodu

Prebrzo ustajanje

Ekspozicija visokim temperaturama

Venepunkcija

Strah od povreda organizma

Mesto krvarenja

Stresna situacija

Naprezanje tokom peristaltičkih pokreta

Dehidratacija

Gubitak sna

Glad

Izraženi menstrualni grčevi

Nekontrolisani dijabetes

Primena određenih lekova

Određena medicinska stanja koja zahvataju nervni sistem

 

Lečenje

Kod većine slučajeva vazovagalne sinkope, lečenje nije potrebno. Kod ozbiljnijih slučajeva prilikom čestih nesvestica, glavni cilj jeste lečenje uzročnog stanja. Lekar može preporučiti neku od sledećih terapeutskih opcija:

Midodrin:  vid medikamentozne terapije primenjivan u lečenju niskog krvnog pritiska

Primena određenih fizičkih vežbi u cilju snižavanja akumulacije krvi u donjim ekstremitetima

Nošenje graduisanih kompresivnih čarapa u cilju poboljšanja cirkulacije

Edukacija tehnika u cilju naprezanja mišića donjih i gornjih  ekstremiteta,trupa putem izvođenja specifičnih vežbi

Dodatak soli u ishrani

Povećan unos kalijuma

Unos većih količina tečnosti radi održavanja adekvatne hidriranosti

Izbegavanje produženog stajanja

Biofidbek trening: tehnike koje se primenjuju u kontroli ubrzanog srčanog rada putem odašiljanja signala preko električnih senzora tokom specifične srčane aktivnosti

Hiruški pristup kada je to indikovano (plasiranje električnog pejsmejkera u cilju regulisanja srčanih kontrakcija)

 

Prevencija

Siguran vid prevencija vazovagalnih sinkopalnih epizoda je nemoguć čak i primenom lečenja. Specifične mere koje mogu pomoći osobi tokom nastale epizode uključuju ležanje kao i odizanje donjih ekstremiteta u cilju potpomaganja gravitacionih sila da poboljšaju protok  krvi ka regiji mozga.