Vegnerova granulomatoza je retka bolest upale krvnih sudova. Kada su krvni sudovi upaljeni, smanjen je protok krvi. Ovo potom može dovesti do oštećenja organa. Najčešće pogođeni organi su bubrezi, pluća, i respiratorni trakt.

Ovaj poremećaj prouzrokuje upaljeno tkivo koje se zove granuloma a nalazi se oko krvnih sudova, uništavajući normalno tkivo.

Vegnerova granulomatoza se može uspešno lečiti kada se postavi rana dijagnoza. Ako se ne leči, ona može da prouzrokuje prestanak rada bubrega i da bude fatalna.

 

Simptomi

Simptomi Vegnerove granulomatoze počinju kada je respiratorni trakt pogođen. Oni su:

slinav nos

krvarenje nosa

upala sinusa

kašljanje

bol u grudima

kratak dah

Ukoliko se proširi na bubrege, mogući simptomi su anemija i prestanak rada bubrega. testovi krvi i urina mogu da dijagnostifikuju ukoliko su bubrezi pogođeni.

 

Uzroci

Uzroci Vegnerove granulomatoze su nepoznati. pretpostavlja se da neka infekcija može da pokrene upalu krvih sudova što dalje može da prouzrokuje reakciju imunog sistema. Nijedna precizna infekicja nije do sada identifikovana. Takođe se ne zna zašto se granulome formiraju oko normalnog tkiva.

 

Faktori rizika

Faktori rizika Vegnerove granulomatoze su:

godište – razvija se kod ljudi između 40 i 65 godine života

rasa – ova bolest je češća kod ljudi sa belom bojom kože

 

Komplikacije

Komplikacije Vegnerove granulomatoze se mogu desiti kada je pogođen respiratorni trakt. Međutim, ona može da utiče i na srčane arterije i tako prouzrokuje srčani napad, iako je to retkost. Oštećenje bubrega je druga komplikacija, koja može da dovede do granuloneferitisa, uremije, i prestanka rada bubrega.

Vegnerova granulomatoza može da utiče na kožu, oči, a i na uši takođe. Ona može da prouzrokuje: ožiljke na koži ili gubitak sluha.