Definicija

Vlažna makularna degeneracija predstavlja hronično oboljenje oka. Zahvata makulu koja je lokalizovana u centru retine .Makula predstavlja sloj tkiva na zadnjem zidu očne jabučice sa unutrašnje strane. Navedeno hronično oboljenje oka može usloviti gubitak vida u centru vidnog polja. Njačešće se javlja usled isticanja tečnosti iz patoloških krvnih sudova u regiji makule. Vlažna makularna degeneracija jeste jedna forma degenerativnih oboljenja makule. Drugi vid oboljenja jeste suva degeneracija. Vlažni tip makularne degeneracije gotovo uvek nastaje u vidu suve makularne degeneracije. Tačan etiopatogenetski uzrok nastanka vlažne makule je nepoznat. Javlja se ređe od suve forme, ali je teškog stepena budući da može rezultovati apsolutni gubitkom vida u centru oka što je od vitalnog značaja za adekvatnu vidnu funkciju kao na primer prepoznavanje oblika i lica. Rana dijagnoza je od izuzetnog značaja, budući da je ireverzibilna, ali može biti od pomoći u cilju zaustavljanja progresivnih oštećenja ili kompletnog gubitka vidne funkcije.

 

Simptomi

Simptomi postojanja vlažne degeneracije nastaju iznenada i rapidno progrediraju. Oni mogu biti:

Loš centralni vid

Pogoršanje oštrine vida ili intenziteta boja

Distorzija vida (ravne linije koje nastaju u vidu valova ili uvrtanaj, predmeti deluju manji nego realno)

Rapidno pogoršanje stanja

Prisustvo zamagljene tačke ili mrtve tačke  uvidnom polju

Halucinacije oblika, životinja ili ljudi u slučaju uznapredovalosti oboljenja

Preporučene su posete oftalmologu i slučaju da pacijent/pacijentkinja poseduje poteškoće u razlikovanju boja ili detalja ili sličnih vidnih promena, pogotovo ako je osoba starija od 50 godina.

 

Uzroci

Tačan etiopatogenetski mehanizam nastanka vlažne degeneracije je nepoznat. Stanje se najčešće razvija od suve makularne degeneracije. Lekar nije u mogućnosti da predvidi kod koga će nastati degeneracija kao i da li će suva degeneracija progrediati i ozbiljniji tip, vlažnu degeneraciju, koja je izrazito progresivnog toka, na žalost.

Vlažna degeneracija makule nastaje prilikom:

Rasta patoloških krvnih sudova u horoidei ispod ili unutar makularnog dela retine uz moguće isticanje tečnost ili krvi između horoidee i makule. Tečnost inhibira retinalnu funkciju i uslovljava nastanak zamagljenog vida usled koga se ravne linije prikazuju kao izuvijane i prazne tačke u vidnom polju.

Isticanje tečnosti ponekad može usloviti njeno nakupljanje između horoidee i pigmentnog epitela retine (RPE) što izaziva izgled nalik izbočini ispod regije makule. Ovo može usloviti odvajanje RPE.

 

Faktori rizika

Faktori koji mogu usloviti povećan rizik za nastank makularne degeneracije su:

Osobe starije od 50 godina

Rasa – češće kod osoba bele rase

Porodična istorija – povećan rizik u slučaju postojanja makularne degeneracije u porodici

Konzumacija cigareta

Prekomerna gojaznost

Loša ishrana (neunošenje voća, povrća i zdrave hrane)

Visok krvni pritisak

Zapaljenski process

Kardiovaskularne bolesti

 

Lečenje

Nažalost, ovo stanje nije izlečivo, ali u slučaju pravovremene dijagnoze, lečenje može usporiti progresiju oboljenja kao i očuvanje vidne funkcije što je moguće više.

Lečenje podrazumeva primenu medikamentozne terapije, fotodinamske terapije kao i fotokoagulacije

Postoje takođe i brojni domaći lekovi koje osoba sa vlažnom degeneracijom makule može primeniti u vidu samolečenja:

Kontrolisanje naočara

Upotreba lupe

Promena ekrana i audio sistema

Korišćenje posebnih uređaja za osobe sa poremećajem vidne funkcije

Alternativa za knjige, na primer, audio knjige ili tablet

Bolja osvetljenost u kućnim uslovima

Oprez prilikom vožnje ili putovanja

Razgovor sa savetnikom ili odgovarajućom grupom za podršku

 

Prevencija

Preventivne mere koje mogu biti od pomoći podrazumevaju:

Redovne oftalmološke preglede

Konsultativni pregledi sa leakrima drugih specijalnosti kada je to neophodno

Prestanak konzumacije duvana

Primena zdravije dijete sa većim unosom voća, povrća kao i ribe i oraha budući da sadrže omega 3 masne kiseline

Redovna fizička aktivnost.