Definicija

Whipple-ova bolest predstavlja retku bakterijsku infekciju koja ometa fiziološku digestiju time što prevenira oslobađanje nutritivnih supstanci iz tankih creva u ostatak organizma u cilju adekvatne apsorpcije (malapsorpcija).

Whipple- ovo oboljenje takođe dovodi do stvaranja infektivnog procesa u drugim orgaima, kao što su mozak, srce, zglobovi i oči. U slučaju nepružanja adekvatne medicinske pomoći, stanje može usloviti pojavu ozbiljnih komplikacija sa potencijalnim letalnim ishodom. Ipak, primena antibiotske terapije može pomoći u lečenju Whipple-ovog oboljenja.

 

Simptomi

Simptomi Whipple-ovog oboljenja poseduju tendenciju spore progresije. Najraniji simptomi jesu pojava bola u zglobovima.

Znaci i simptomi gastrointestinalnog trakta česti su kod Whipple-ovog oboljenja i mogu uključivati:

Dijareju

Abdominalne grčeve

Bol u abdomenu

Gubitak na telesnoj težini

 

Drugi česti simptomi i znaci udruženi  sa prisustvom Whipple-ovog oboljenja podrazumevaju:

Bolove u zglobovima članaka, kolena i ručnog zgloba

Umor

Mišićnu slabost

Smanjen broj crvenih ćelija krvi (Anemija)

 

Ređi znaci i simptomi kod Whippleo-ovog oboljenja podrazumevaju:

Temperaturu

Hroničan kašalj

Uvećane limfne noduse

Bol u grudnom košu

Tamno prebojen urin

Uvećanu slezinu

 

Neurološki znaci i simptomi mogu podrazumevati:

Otežano hodanje

Oštećenje vidne funkcije

Epileptičke napade

Mentalne promene

Gubitak memorije

 

Uzroci

Whippleo-vo oboljenje nastaje usled infekcije bakterijom Tropherym whipplei. Ova bakterija utiče na fiziološki proces digestije u tankim crevima time što ometa razlaganje nutritivnih materija unetih hranom, kao što su masne kiseline i ugljenihidrati, čime se prevenira apsorpcija nutritivnih supstanci u organizmu.

Tokom vremena, infektivni proces može se širiti u druge regije organizma.

Whipple-ovo oboljenje izuzetno je retko i naučnici još uvek ne znaju tačan etiopatogenetski mehanizam nastanka i širenja procesa. Jedni veruju da je oboljenje uslovljeno genetičkim defektom u imunom sistemu, čime je osoba sklonija oboljenju u slučaju da stupi u kontakt sa navedenim mikroorganizmom.

 

Faktori rizika

Faktori koji mogu povećati rizik za nastanak Whippleo-vog oboljenja nisu dovoljno poznati budući da je trenutno dostupno malo informacija u vezi sa uzročnom bakterijom. Na osnovu određenih istraživanja, oboljenje je karakteristično za:

Osobe muškog pola

Individue u uzrastnom periodu od 40 do 60 godina

Individue bele rase u Severnoj Americi i Evropi

 

Komplikacije

Potencijalne komplikacije koje mogu nastati usled Whippleo-vog oboljenja uključuju sledeće:

Oštećenje vilusnih nastavaka epitela tankih creva, izraštaja sličnih dlaci koji poseduju ulogu u apsorpciji nutritivnih materija

Oštećenje moždanog tkiva

Moguć letalan ishod

 

Lečenje

Terapeutski pristupi kod osoba sa Whippleovim oboljenjem podrazumevaju upotrebu antibiotika u cilju uništavanja bakterija koje su izazvale infekciju. Nakon započinjanja medikamentozne terapije, simptomi se mogu poboljšati nakon nedelju do dve, dok će definitivan oporavak nastati nakon mesec dana.

Standardno lečenje podrazumeva:

Primenu antibiotika koji se naziva ceftriakson intravenskim putem (IV) uz istovremenu primenu antibiotka sulfametaksazol-trimetoprima, u trajanju od jedne do dve godina

Mogući neželjeni efekti su mučnina, povraćanje i dijareja

Lečenje ozbiljnijih slučajeva podrazumeva:

Primenu antibiotika koji se zove doksiciklin (Vibramycin) u kombinaciji sa antimalarijskim lekom hidrohlorokinom (plaquenil), u trajanju od 12 do 18 meseci

Usled produžene upotrebe antibiotika, lekar može preporučiti redovne kontrolne preglede u cilju monitoringa zdravstvenog stanja, nastanka rezistencije na lekove kao i upotrebu vitamina i minerala u vidu suplemenata kao potporu adekvatnoj ishrani.