Zadnja vratna fuzija predstavlja hiruršku tehniku kojom se sjedinjavaju kosti vratnih pršljenova sa kostima kičme. Ova procedura vrši se pristupanjem vratu sa zadnje strane, čime se dobija pristup kičmi sa zadnje strane tela.

 

Šta je zadnja fuzija vratnih pršljenova?

Fuzija vratnih pršljenova pristupom sa zadnje strane tela spaja kosti vratnih pršljenova. Pršljenovi se mogu spojiti insercijom metalnih implanata sačinjenim od titanijuma, nemetalnim implantima poput šrafova, kuka, šina ili pločica, kao i bez korišćenja implanata. Kako je veza između pršljenova čvrsta, neophodno je presađivanje kosti. Kost koja se presađuje mođe se uzeti iz karlice, iz drugih delova kičme ili sa zadnje strane samih pršljenova. U nekim slučajevima može se presaditi i kost sintetičkog porekla.

 

Ova procedura sastoji se od pravljenja reza na centralnom delu leđa. Rez se zatim otvara kako bi se otkrili delovi pršljenova bliže kičmi. Nakon toga prelazi se na bušenje rupa u kostima u koje se ubacuju šrafovi kako bi se obavila artrodeza.

 

Koji pacijenti su kandidati za zadnju fuziju vratnih pršljenova?

Fuzija vratnih pršljenova najčešće se javlja kao posledica deformacija koje nastaju nakon povreda, infekcija, tumora, vratne spondiloze, degenerativnog deformiteta vrata ili stenoze. Pacijenti kod kojih je došlo do fuzije vratnih pršljenova kandidati su za ovu operaciju.

 

Da li ova prodecura zahteva hospitalizaciju?

Zadnja fuzija vratnih pršljenova operacija je koja se obavlja pod totalnom anestezijom dok je pacijent intubiran. Ukoliko je u pitanju slučaj gde je povreda vrata nestabilna, kičma se mora stabilizovati stavljanjem kragne na pacijenta. U nekim slučajevima pacijentima se može ugraditi kateter bešike, a mogu se primeniti i druge mere kojima se smanjuje rizik od nastajanja tromboze dubokih vena. Nakon što se pacijent premesti na operacioni sto, kičma i vrat mu se stabilizuju korišćenjem odgovarajućih instrumenata. Stabilizovanjem pacijenta smanjuje se rizik od nastajanja povišenog pritiska u predelu abdomena, a povećava se i poboljšava se protok krvi u noge

 

Koje su prednosti zadnje fuzije vratnih pršljenova?

Fuzija zadnjih pršljenova pristupon sa zadnje strane bio je primarni način rešavanja fuzije pršljenova do sredine osamdesetih godina prošlog veka. Nakon toga primenjivao se pristup vratu sa prednje strane kako bi se sanirali prelomi na vratnom delu kičme. Debata oko toga koji je od ovih pristupa bolji i dalje traje. Podaci prikupljeni iz studija, istraživanja i uspešno izlečenih slučajeva pokazuju da su ova prisupa skoro jednako efikasna. Koji će se pristup odabrati zavisiće od toga na kojoj se strani vrata nalazi povreda i sa koje strane je toj povredi lakše prići. Odluka oko toga koji će se pristup koristiti vrši se na licu mesta procenjivanjem situacije. Pored samog mesta povrede, hirurg će uzeti u obzir i druge faktore kao što je to na primer stabilnost vrata ili kičme.

 

Pristup vratnim pršljenova sa zadnje strane ima blagu prednost u odnosu na pristup sa zadnje strane jer umanjuje rizik od širenja krvnih sudova i nastanka krvarenja u utrobi. Nedostatak ovog prisupa je to što može doći do pojave problema u toku operacije kao i postoperativnog bola. Bol koji se javlja posle operacije kao i komplikacije koje se mogu javiti znatno su veće kod ovog pristupa. Ovaj pristup takođe zahteva i dosta duži boravak u bolnici, a povećava i rizik od poremećaja u arterijama i nervnim strukturama koje se nalaze u vratu.

 

Da li je zadnja fuzija vratnih pršljenova bolna ili opasna?

Ova operacija sa sobom nosi rizik od oštećenja na nervnom sistemu i gubitka cerebrospinalne tečnosti. Presađivanje kostiju takođe povećava rizik od osteoartritisa. Bol i neprijatnost sastavni su delovi postoperativnog oporavka.

 

Pregled

Preporučuje se redovna kontrola nakon operacije, kao i nošenje eksternih pomagala poput kragne.

 

Standard pripreme

Pacijent bi trebalo da bude hospitalizovan dok se ne dobiju rezultati svih pregleda i analiza.