Gingive (gingivalno tkivo) predstavljaju sloj epitelnog i vezivog  tkiva koje je bogato vaskularizovano, te oblažu vrat zuba (vratni nastavak) i formiraju gornji  i donji dentalni luk.

Zapaljenje desni indikativno je za upalni proces u desnima.

Najčešća dva glavna uzroka crvenila i zapaljenja desni , jesu gingivitis i periodontitis.

Gingivitis predstavlja inflamaciju desni koja nastaje usled formiranja subgingivalnog plaka u kome se razmnožavaju bakterije.

Periodontalno oboljenje predstavlja zapaljenje izuzetno kompleksnih tkiva koje pripadaju zubima (desni, alveolarna kost, periodontalni ligament kao i cementni deo zuba) koji poseduju ulogu održavanja zuba u fiziološkom položaju u dentalnim lukovima i viličnim kostima. Izazvano je , kao i gingivitis, usled prisustva nakupina bakterija u subgingivalnom plaku, ali se karakteriše nastankom težih i dubljih infekcija koje mogu voditi, čak i pored najadakvatnijeg medicinskog tretmana, trajnom oštećenju koštanog tkiva.

Nastanak upalnog procesa desni može biti praćeno hipersenzitivnošću na toplotu, hladnoću, kiselu hranu, otok kao i sklonošću ka krvarenju.

 

Koja oboljenja mogu biti udružena sa nastankom zapaljenja desni?

Sledeća stanja mogu biti udružena sa zapaljenjem desni:

Dijabetes

Gingivitis

Periodontitis

Leukemija

Skorbut

Imajte na umu da ovo nije definitivan spisak udruženih stanja, te se preporučuje konsultacija sa ordinirajućim lekarom u slučaju dužeg trajanja tegoba.

 

Kako se leči ponavljano zapaljenje desni?

Iz etičkog ugla, lečenje zapaljenja desni, najčešće se odnosi na prevenciju nastanka gingivitisa kao i periodontitisa. Od izuzetnog je značaja da se pacijent edukuje o pravilnoj oralnoj higijeni kao i upotrebi delikatnih četkica za zube minimum dva puta dnevno kao i adekvatnom načinu pranja zuba, kombinovanog sa upotrebom tečnosti za ispiranje i specijalnih pasta za zube.

Savetuje se izbegavanje konzumacije duvana i alkohola, budući da tada zubna gleđ pokazuje tendenciju oporavka i zdravijeg izgleda. Konačno, uvek je potrebno obratiti pažnju na inicijalne simptome oboljenja desni.

 

Kada je njkoptimalniji period da konsultujete svog lekara u vezi sa zapaljenjem desni?

I pored činjenice da simptomi mogu biti blažeg karaktera i ne izazivati veće teškoće, u slučaju prisutnog crvenila desni, neophodno je konsultovati se sa svojim ordinirajućim lekarom (stomatologom).