Dr. Đuzepe Marinari poseduje više od 25 godina profesionalnog iskustva na polju Barijatrijske Hirurgije s obzirom na podatak od preko 2000 izvršenih barijatrijskih procedura.

 

Mentor mu je bio Profesor N. Skopinario na Univerzitetu u Đenovi, Italija,  koji je promovisao biliopankretatične operativne procedure (sa ili bez  premošćavanja duodenuma) kao malapsorptivne procedure. Dr. Marinari je trenutno Direktor Centra za Barijatrijsku hirurgiju.

 

Poseduje internacionalno iskustvo i jedan je od najeminentnijih hirurga u svojoj oblasti.  Putem minimalno-invazivnog pristupa primenom laparoskopskih procedura  izvodi restriktivne kao i malapsorptivne procedure.

 

U Istraživačkom centru Humanitas pristup terapeutskom lečenju i dijagnostici podrazumeva multididciplinarni pristup.  Pacijentima se posvećuje maksimalna pažnja i psihosocijalna podrška tokom svih faza lečenja.

 

Publikacije:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=marinari+giuseppe