Humanitas je Nastavna Bolnica: zadatak Univerziteta Humanitas jeste obuka i osposobljavanje globalno mislećih zdravstvenih radnika uz pomoć vrhunskih interaktivnih metoda predavanja i bliske interakcije i saradnje sa pripadnicima zajednice koji se bave kliničkim i istraživačkim radom.

Ključne tačke projekta Humanitas Univerziteta su:

  • Tradicija i zaveštanje od 14 godina
  • Tesna interakcija između prvoklasnih bolničkih objekata Humanitasa i najsavremenijih istraživanja
  • Međunarodno zvanje
  • Najsavremeniji interaktivni metodi nastave.

Pri punom kapacitetu, Humanitas Univerzitet primiće više od 700 studenata, od kojih će njih 100 (po godini studiranja) biti u okviru Medicinske škole, a njih 40 u školi za Medicinske sestre. U 2017. godini biće otvoren novi studentski dom površine 20.000 m2.