Tesna veza između efikasnog načina upravljanja i visoke bolničke usluge za Humanitas predstavlja obavezu i imperativ. Shodno tome, Humanitas je prva poliklinika u Italiji, a među nekolicinom u Evropi koja je dobila poliklinički sertifikat od strane Međunarodne Združene Komisije. Ovo priznanje za njenu izvrsnost potvrđeno je još nekoliko puta od 2002. godine i zahtevalo je usaglašenost sa preko 1,300 standarda.

Smatrana od strane Harvard Univerziteta kao jedne od četiri najinovativnije bolnice u svetu, Humanitas je korišćen za studiju slučaja Harvard Poslovne škole upravo zbog svog organizacionog modela koji objedinjuje finansijsku, razvojnu i socijalnu odgovornost.

 

“… Organizacije bi trebalo da budu formirane tako da daju svoj maksimum u sledeće tri sfere: primeni naučno ustanovljenih najboljih praksi u lečenju dobropoznatih bolesti, korišćenju eksperimenata i grešaka u lečenju stanja koja su komplikovana ili malo poznata, i registrovanju i primeni onoga što je naučeno tokom svakodnevnog pružanja nege. Intermountain Healthcare, Cleveland Clinic, i Virginia Mason u Sjedinjenim Državama, kao i Klinički Institut Humanitas u Italiji su među ustanovama koje krupnim koracima rade na unapređenju rezultata lečenja pacijenata i uklanjanju medicinskog otpada. Iako postoje mnoge prepreke, ove ustanove su dokaz da su promene i te kako moguće…”

“… Ove ustanove poseduju svest da je znanje iz medicinske oblasti isuviše obimno da bi se čuvalo u glavama svakog stručnjaka ponaosob i da se shodno tome ono mora ugraditi u protokole i svakodnevnu praksu. Drugim rečima, one shvataju da je lečenje bolesti postala organizaciona odgovornost. Ove ustanove savesno koriste svoje resurse kako bi postigle najbolje rezultate za svakog pacijenta ponaosob, prikupile i koristile podatke u cilju unapređenja rada, a dnevnu primenu medicinskog lečenja smatraju izvorom inovacije i boljeg uvida u nauku…”

(Prof. R. Bohmer, Harvard Poslovna Revija, 30.04.2010. godine, strana 38)

 

Tesna veza između efikasnog načina upravljanja i visoke bolničke usluge za Humanitas predstavlja obavezu i imperativ. Shodno tome, Humanitas je prva poliklinika u Italiji, a među nekolicinom u Evropi koja je dobila poliklinički sertifikat od strane Međunarodne Združene Komisije. Ovo priznanje za njenu izvrsnost potvrđeno je još nekoliko puta od 2002. godine i zahtevalo je usaglašenost sa preko 1,300 standarda.