3 Tesla MRI

Pregledom putem magnetne rezonance moguće je detaljno načiniti snimke organizma u različitim presecima.

Dijagnostička oprema bazira se na izuzetno jakom magnetnom polju koji u sadejstvu sa radiofrekventnim izvorima energije omogućavaju dobijanje izuzetno kvalitetnih snimaka.

Kvalitet MR snimaka direktno je proporcionalan intenzitetu magnetnog polja koje se kreće u rasponu od 0.5 do 1.5 Tesla (jedinica mere intenziteta polja) u oblasti imidžing dijagnostike.

Humanitas poseduje 4 magneta, 2 od po 1.5 Tesla, 1 od 1 Tesla i najaktuelniji aparat magnetne rezonance koji funkcioniše po principu izuzetno visokog magnetnog polja intenziteta (3 Tesla). Budući na izuzetan kvalitet, upravo se on primenjuje u istraživačkim procesima, naime u oblasti istraživanja mozga kao i opšte radiološke dijagnostike gde se elektivne svrhe koristi u in-vivo studijama tkiva. 3 Tesla MRI poseduje sposobnost pravljenja snimaka za samo par sekundi (moguće je načiniti snimke i u toku respiratorne apneje tj. Respiratornog zastoja) što skraćuje vreme neophodno za sam proces dijagnostike. Najzad, osobine najnovijeg magnetnog aparata podrazumevaju njegovu kompaktnost, veći komfor za pacijenta čime se umanjuje negativni uticaj kod osoba koje pate od klaustrofobije ili su usled oboljenja u prinudnom položaju.