64-slojni CT skener

64-slojni skener bazira se na upotrebi jonizujućeg zračenja u cilju kreiranja dijagnostičkih snimaka i anatomske prezentacije organizma iz različitih uglova snimanja na osnovu stepena apsorpcije zračenja tkiva. Nadalje, ovom vrstom skenera procenjuje se anatomija ljudskog organizma na osovinski presecima kod normalnih i različitih patoloških stanja. Najnovija generacija CT skenera (spiralni CT) omogućava dobijanje izuzetno detaljnih snimaka, uz mogućnost egzaktne anatomske rekonstrukcije organizma i predstavljanje svakog anatomskog odeljka ne gubeći na kvalitetu dobijenih snimaka u aksijalnoj ravni, pa i u ostalim. Danas se čovečanstvo oslanja na delikatnost 16-slojne I 64-slojne multi-slajsne CT aparature,koja omogućava nastanak snimaka vrhunskog kvaliteta za izuzetno kratko vreme izlaganja zračenju. U oblasti onkologije, širenje indikacija za njegovu upotrebu, pre svega u mogućnosti detaljnijeg prikazivanaj vaskularizacije obolelog tkiva kao i dodatnu dijagnostičku procedure u proceni novih antitumorskih medikamenata čiji se mehanizam dejstva bazira na destrukciji krvnih sudova koji snabdevaju maligno tkivo (anti-neogenetski medikamenti).