Amputacija bubrežne arterije zbog otpornosti na hipertenziju

 

Moderne farmakološke intervencije protiv hipertenzije su poboljšale kintrolu hipertenzije ali ipak, ona je otporna u 30% slučajeva. Otporna hipertenzija se definiše kao krvni pritisak koji se nalazi iznad normale (14- 90mm Hg) uprkos korišćenju 3 ili više leka za slanjenje pritiska- od kojih bi jedan trebalo da bude diuretik.

U slučajevima visokog krvnog pritiska, sistematičko nervno aktiviranje čulni dovodni signali do nervnog sistema su prenaglašeni. Kod ovih pacijenata, bubrežna denervacija bi trebalo da ima efekta. Bubrežna denervacija je mininmalno invazivna metoda koja koristi perkutni sistem koji dostavlja radio frekventnu energiju korz liminalnu površinu bubrežne arterije koja je zadužena za smanjenje krvnog pritiska.

Po primeni pilseva radiofrekvencije na bubrežnoja arteriji, nervi u vaskularnom zidu mogu biti denervisani.  Ovo smanjuje sistematično dovođenje i odvođenje aktivatora što smanjuje krvni pritisak. Od 2007 godine, 4000 pacijenata je ugradilo kateter za bubrežnu denervaciju sistemom denervacije Medtronic Simplicity, a  sad i drugi sistemi kao što su Bosoton Scientific i Covidien System su čak jednostavniji i sigurniji od obog prvog. Naša bolnica ima mogućnost primene bilo kojeg od ovih.