Amputacija pretkomorne fibrilacije

 

Amputacija pretkomorne fibrilacija je veoma složena procedura kojom se tretira aritmija. Na taj način se radi električna izolacije plućnih vena koristeći elektricitet radiofrekventnosti.

 

Šta je amputacija pretkomorne fibrilacije?

Pretkomorna fibillacija je supraventrikularna aritmija koja se podstiče električnim impulsima mišćnim čelijama infarkta u čvoru četiri plućne vene koje sprovode oksigenisanu krv od leve plućne cirkulacije u levu pretkomoru.

Svrha ovog zahvata je da izazove električnu izolaciju plućnih vena praveću kružni trag u levoj pretkomori  na koji način se proizvodi radiofrekventnost.

Ovaj procesroces amputacije je tehnički složeniji pošto zahteva prolaz amputacije katetera od desne strane srca na levu što se postiže otvorom koji je kod odraslih zatvoren membranom. Membrana se probija malom iglom. Pošto je sve na levoj strani završeno, četiri plućne vene su električno izilovane.

Glavni trag za obavljanje procedure je rendgen koji se bazira na mapi celog tela, a sve to se postiže specijalnim softverom i slikama koje se dobijaju skenerom srca. S obzirom na to da postoji veliki rizik od embolije zbog prisustva katetera, pacijenti se sve vreme drže na antikoagulansima da bi se održao normalan protok krvi i smanjila mogućnost pojave tromba. Pacijenti se redovno kontrolišu, kao njihove krvne vrednosti.

 

Kako se ova procedura izvodi?

Pacijent mora prvo da uradi ultrazvuk srca da bi se isključila mogućnost postojanja tromboze, kao i skener srca da bi se dobila mapa. Procedura se radi u operacionoj Sali stereotakisom.

S obzirom na dužinu procedure pacijent se drži u dubokoj anesteziji. Manjbitniji koraci su pronalaženje prave bedrene vene, ubacivanje katetera u desnu stranu srca, pravljenje rupe, ubacivanje olovnih pločica u levu stranu u na kraju izolacija vena. Posle procedure pacijent se polako budi.

 

Koje su prednosti i mane ovog tretmana?

Ova procedura smanjuje aritmiju za 75 do 90%, ako ne i u potpunosti, što smanjuje i upotrbu lekova. Nakon praćenja oporavka nekoliko meseci nakon zahvata, stanje može da se kontroliše i upotrebom oralnih antikoagulanasa. U nekim slučajevima može da se javi i povremena aritmija koja mora da se reguliše lekovima ili da se eventualno ponovi procedura.

 

Da li je ova procedura bolna ili opasna?

Pacijenti generalno dobro podnose proceduru, s obzirom da su veći deo ovog procesa uspavani.

 

Kakvi pacijenti mogu da budu podvrgnuti zahvatu?

Svi pacijenti koji pate od aritmije koja ne može da se kontroliše lekovima ili pacijenti koji ne žele da piju lekove mogu da budu podvrgnuti zahvatu.

 

Nastavak

Kako bi se najbolje pratio rad srca, preporučuje se ugradnja sistemske omče koja snima.