Šta podrazumeva analiza urina? (Definicija analize urina)

Analiza urina (mokraće) ili urinokultura predstavlja dijagnostičku metodu u cilju procene fizičkih, hemijskih, mikroskopskih, kao i mikrobioloških karakterisitka koje se procenjuju na osnovu uzorka urina pacijenta. Sam postupak analize urina je od velike dijagnostičke vrednosti, budući da se putem urinarnog sistema mnogi toksini izlučuju iz organizma. Analiza urina se primenjuje u cilju dijagnostikovanja određenih stanja i oboljenja organizma, kao što su dijabetes (šećerna bolest), giht, poremećaji metabolizma kao i oboljenja bubrega.  Ova vrsta analize se primenjuje u cilju otkrivanja zloupotrebe narkotika. U cilju što preciznije analize urina, neophodan je sterilan (nekontaminiran) uzorak urina. Pravilno uzorkovanje urina podrazumeva da pacijent/pacijentkinja  dan pre dostavljanja urina na analizu, popije što veću količinu vode kao i da prilikom isticanja mlaza urina u sterilnu bočicu zadrži mokraćni sfinkter  1 do 2 sekunde pre isticanja mokraće. Za određene testove, od ogromne je važnosti uzorkovati prvu jutarnju mokraću, u kojoj je sadržana maksimalna koncentracija toksičnih materija i ostalih analiziranih supstanci. U cilju izvođenja specifičnijih testova, neophodno je 24-časovno sakupljanje mokraće.

 

Šta je cilj analize urina?

Analiza mokraće izvodi se u cilju pregleda zdravstvenog individue. Najčešće se pod tim podrazumeva opšta procena zdravstvenog stanja osobe, dijagnozu sistemskih ili metaboličkih poremečaja u kojima je narušena funkcija bubrega; dijagnoza endorkinoločkih poremećaja (najpreciznija je analiza 24-časovnog uzorka mokraće); procena poremećaja bubrega i urinarnog trakta; praćenje stanja pacijenata obolelih od šećerne bolesti, otkrivanje trudnoće kao i detektovanje prisustva produkata narkotika u organizmu.

Dobijeni uzorak mokraće ispituje se u laboratoriji radi procene fizičke boje i izgleda ( posmatrano golim okom). Mikroskopski pregled urina podrazumeva ispitivanje mokraće na prisustvo ćelija, kristala urina, sluzi I drugih supstanci, kao i nalaz bakterija ili drugih mikroorganizama. Pod hemijskom analizom mokraće podrazumevamo test specijalnom trakom u cilju detektovanja određenih supstanci u uzorku urina. Urin traka poseduje odeljke u boji na kojima se odigravaju specifične hemijske reakcije, te pomena određene boje karakteristična je za prisusto određenih materija.

 

Kojim pacijentima se preporučuje analiza mokraće?

Analiza mokraće vrši se na osnovu naloga ordinirajućeg lekara kada se sumnja na postojanje infekcije urinarnog trakta. Urinoanaliza je kontraindikovana kod pacijentkinja u toku menstrualnog krvarenja. Neophodno je ordinirajućeg lekara informisati u slučaju korišćenja medikamenata u trenutku analize, budući da mogu uticati na tačnost nalaza. Prethodna istorija oboljenja i stanja od velike je važnosti za lekara radi postavljanja tačne dijagnoze.

 

Da li je postupak analize urina opasan ili bolan?

Sam postupak prikupljanja uzorka urina je absolutno bezbolan i bezopasan jer predstavlja neinvazivnu metodu.

 

Kako se analiza urina izvodi?

Prikupljeni uzorka urina mora podrazumevati prvi jutarnji mlaz mokraće I pravilno dostavljen u zdravstvenu ustanovu. Kolekcija urina mora biti sadržana u sterilnoj bočici koju pacijent pribavlja u apoteci ili samoj laboratoriji, pazeći pritom da ne dođe do kontakta pacijentovih ruku sa unutrašnjom stranom bočice. Pre same procedure, neophodno je da pacijent učini detaljno, higijensko pranje genitalne regije kao i ruku. U sterilnu bočicu prikuplja se srednji mlaz urina, vodeći pri tom računa da se izbegne uzorak mokraće u toku prve i zadnje 2 sekunde mokraćnog mlaza.