Analiza stolice

 

Šta je analiza stolice?

Analiza stolice predstavlja seriju testova koji se vrše na stolici (uzorku fekalija pacijenta) kako bi se moglo uvideti postojanje određenih oboljenja i problema sa sistemom za varenje. Ova oboljenja uključuju razne infekcije (infekcije parazitima, virusima, bakterijama ili gljivicama), probleme sa apsorpcijom nutrijenata pa čak i određene vrste karcinoma digestivnog trakta. Uzorak stolice koji se dobije od pacijenta se stavlja u specijalni medijum, odnosno posudu, koja omogućava razvoj i rast bakterija. Nakon određenog perioda u kome se dozvoli rast bakterijskih kultura, one se posmatraju pod mikroskopom i podvrgavaju raznim biohemijskim testovima.

Ova procedura je neophodna kako bi se uvidelo prisustvo bakterija i drugih mikroorganizama u sistemu pacijenata koji pate od gastrointestinalnih infekcija. Analiza stolice se najčešće radi kod pacijenata koji pate od hroničnog proliva. Identifikacija bakterija, virusa i parazita u stolici je neophodno kako bi se odredio uzrok infekcije pacijenta i prepisala odgovarajuća terapija. Analiza stolice se takođe radi ukoliko dođe do raširenosti ili epidemije određenih vrsta proliva.

Pacijentima koji pokazuju neke od sledećih simtoma se skoro uvek šalju na dalju analizu stolice kako bi se utvrdilo da li uzrok tih simptoma leži u infekciji sistema za varenje:

 • Krv u stolici
 • Povišena telesna temperatura
 • Proliv koji traje duže od tri dana
 • Sida
 • Dehidracija
 • Čudan osećaj u stomaku nakon putovanja u inostranstvo, pogotovo u tropske zemlje

 

Koja je svrha analize stolice?

Analiza stolice predstavlja seriju testova koji se rade na stolici kako bi se otkrilo prisustvo bakterija ili parazita odgovornih za gastrointestinalne infekcije. Testovi se vrše nad uzorkom stolice pacijenta, i sastoje se od:

 • Makroskopskog procenjivanja – analiziranja boje, mirisa i teksture uzorka
 • Hemijska analiza
 • Mikrobiološka analiza

Ovim analizama otkriće se i mikroskopski tragovi bakterija koje se ne bi mogle otkriti u urinu ili krvi. Analiza stolice takođe je veoma korisno oruđe za bakteriološka istraživanja. Bakterije koje se javljaju u stolici koriste se za dalja testiranja kako bi se odredila njihova otpornost na antibiotike i unapredilo lečenje.

Analizom stolice identifikuju se bolesti sistema za varenje, jetre i pankreasa. Analizom uzorka stolice takođe se može odrediti postojanje raka debelog creva. Mikrobiološka analiza uzorka može da pokaže tragove krvi u stolici koji se ne mogu videti golim okom ni na krvnoj slici. Analizom stolice se takođe može utvrditi postojanje pantljičare ili sličnih parazitski infekcija.

Analizom stolice pronalaze se uzroci sledećih simptoma i oboljenja:

 • Dugotrajan ili hroničan proliv
 • Krvav proliv
 • Nadimanje
 • Gasovi
 • Povraćanje
 • Mučnina
 • Grčevi u stomaku ili želucu
 • Gubitak apetita
 • Bol u stomaku
 • Povišena temperatura ili groznica

Standard pripreme

Ne postoji set specifičnih pravila koja se odnose na pripremanje uzorka za analizu. Uzorak stolice mora imati dovoljno sadržaja da ispuni sve analize, i mora biti donešen u dogovarajućoj posudi. Važno je napomenuti da to mora biti uzorak u potpunosti formirane stolice kako bi se osigurala tačnost i preciznost analiza. Pacijent treba da obavesti svog lekara ukoliko uzima neke lekove, terapije ili suplemente kako bi se izbeglo dobijanje parcijalnih rezulatat analize.

 

Kojim pacijentima je neophodna analiza stolice?

Analiza stolice se preporučuje pacijentima za koje se sumnja da imaju simptome gastrointestinalnih infekcija poput povraćanja, proliva, groznice i bola u stomaku. Analizu stolice ne mogu da rade žene za vreme menstruacije.

 

Da li je ovaj test opasan ili bolan?

Analiza stolice je bezopasan bezbolan test.