Androloško ispitivanje

 

Androloško ispitivanje je važan korak u otkrivanju, prqćenju i tretiranju bilo koje vrdte andriloških bolesti. Pacijenti koji imaju hronične androloške bolesti moraju da dolaze na redovne kontrole kako bi se njihovo stanje pratilo. Doktor može da utvrdi da li je osećaj nelagodnosti u genitalijama, određeni oblik nelagodnosti u testisima, testovi koji su asimetrični, promena teksture ili osetljivosti testisa androloške prirode.

 

Koja je svrha androloških testiva?

Na početku ispitivanja, doktor sakuplja informacije o istoriji bolesti pacijenta, načinu života što uključuje ishranu, pušenje, konzumiranje alkohola, fizičku aktivnost, patologiju, nekoih drugih slučajevi androloških bolesti u porodici, vrstu lekova koje pacijent uzima i ljubavni život koji vodi. Specijalista će onda detaljno pregledati oblik, veličinu sam izgled penisa. Ako apcijent ima neke urološke promene ili je stariji od 50 godina, obavezno je obaviti rektalni pregled kako bi se ocenilo stanje prostate i kako bi se utvrdilo postoji li neka vrsta analnog oboljenja, kao što su hemoroidi.

Doktor će možda tražiti i analize krvi što uključuje nivo glukoze u krvi, profil lipida, hepatorenalnu funkciju, novi određenih hormona kako bi se tačno odredilo prisustvo bilo kakvih abnormalnosti.

 

Da li postoji neka vrsta pripreme?

Ne postoji nikakva standardna priprema. Doboro bi bilo da pacijent donese doktoru bilo kakve testove koje je prethodno radio, analize krvi koje su iz skorijeg vremena, kao ida obavesti lekara o tome uzima li bilo kakvu vrstu lekova.