Audiometrija (test sluha)

 

Šta je audiometrija?

Audiometrija je test koji daje informacije o sposobnosti sluha. To obično obavlja doktor audiologije.

 

Koja je svrha audiometrije?

Ovaj test omogućava detekciju neispravne auditivne percepcije.

 

Šta treba da se uradi da bi se pripremili za ispitivanje?

Nisu potrebne nikakve specijalne pripreme da bi se uradila ova neinvazivna procedura.

 

Koji pacijenti mogu da urade audiometriju?

Ispitivanje nema kontraindikacije i mogu ga uraditi i odrasli i deca.

 

Da li je audiometrija bolna ili opasna?

Test je neinvazivna I nije bolna niti opasna.

 

Kako se radi audiometrija?

Audiometrijsko ispitivanje se obavlja u posebnoj zvučno izolovanoj kabini i podrazumeva se nošenje slušalice preko ušiju. Doktor audiologije šalje zvuk preko slušalica počevši od niskog basa i prelazak na visoko frekventne tonove i traži se od pacijenta da da zeleno svetlo saglasnosti ili pritisne dugme svaki put kada je u stanju da čuje zvuk. Na ovaj način lekar može da odredi minimalnu jačinu kod svakog pojedinca. Test takođe omogućava uređaj da se stavi na kost iza svakog uva i kroz njega se prenosi precizna vibracija direktno u unutrašnje uvo. Određivanjem kapaciteta pojedinca da se prenese zvuk, specijalista je u stanju da proceni funkcionalnost spoljašnjeg i srednjeg uva. Određuje se funkcionalnost unutrašnjeg uva kroz korišćenja vibracija.