Bilirubin

 

Šta je bilirubin?

Bilirubin je sastavni deo žuči, i nastaje, između ostalog, raspadanjem hemoglobina koji se oslobađa iz crvenih krvnih crnaca (eritrocita). Nakon 120 dana u krvi, eritrociti se razgrađuju i oslobađaju hemoglobin, koji se rastavlja na hem i globin.

Kao nusprodukt razgradnje hema nastaje bilirubin, koji se vezuje za albumin i krvnom plazmom prenosi do jetre. Najveći deo bilirubina koji stigne u jetru se vezuje za druge molekule pre nego što se ispusti u žuč.

Bilirubin sa dodatnom molekularnom vezom je vezani bilirubin, dok se onaj bez dodatne veze sa drugim molekulima naziva slobodnim. Ukupna vrednost bilirubin seruma se određuje sabiranjem vrednosti vezanog i slobodnog bilirubina. Ove vrednosti se mogu posmatrati i kao odvojeni entiteti, mada tako imaju znatno manju dijagnostičku vrednost.

Bilirubin je žučni pigment žute ili narandžaste boje koji obično cirkuliše u krvnoj plazmi i upija ga jetra. U jetri se konjuguje sa glukuronskom kiselinom i formira bilirubin diglukuronid, vodorastvorljivi pigment koji se izlučuje u žuč. U slučaju nemogućnosti jetre da luči žuč ili bilo kakve opstrukcije žučnih puteva, povećava se količina bilirubina u telu koja može uzrokovati žuticu.

Žutica se manifestuje izrazito žutom pigmentacijom kože, sluzokože i beonjača. U slučaju pojave ovih simptoma, pacijentima se prvo meri količina bilirubina u krvi. Povećana količina bilirubina skoro uvek ukazuje na poremećaje u jetri ili žuči, i najefikasniji je način za dijagnostikovanje žutice. Ovi testovi najčešće se rade na novorođenčadima, koja uglavnom imaju blagu žuticu i do nekoliko dana po rođenju. Novorođenim bebama se krv vadi iz pete, a nivo bilirubina se prati po nekoliko dana kako bi se uvidela bilo kakva odstupanja. Koncentracija bilirubina u krvi se takođe rutinski meri i starijoj odojčadi kao i deci do 7 godina starosti.

 

Zašto meriti nivo bilirubina?

Bilirubin je najbolji indikator zdravlja jetre, i njegova vrednost se koristi za dijagnoziranje hepatitisa, ciroze, žutice, upale žučne kese kao i drugih bolesti uzrokovanih žučnom opstrukcijom. Povećan nivo vezanog bilirubina u krvi ukazuje na oštećenje jetre, dok je povećan nivo slobodnog bilirubina posledica neke promene u ciklusu raspadanja hemoglobina.

Ukupna koncentracija bilirubina u krvi se dobija sabiranjem vrednosti slobodnog i vezanog bilirubina. Može se takođe i meriti samo količina vezanog bilirubina, koja samostalno može imati dijagnostičku vrednost.

Bilirubin je uvek prisutan u krvi, i količina vezanog bilirubina može varirati od 0 do 0.3 mg/dl. Ukoliko se sabiraju vrednosti i vezanog i slobodnog, onda je normalna količina ukupnog bilirubina od 0.3 do 1.9 mg/dl.

 

Priprema za testiranje

Nivo bilirubina najbolje je meriti ujutru, i za proceduru nije neophodna posebna priprema. U zavisnosti od pacijenta, doktori mogu preporučiti određenu ishranu nekoliko dana pred test. Ukoliko uzimate bilo kakve lekove ili terapije, obavezno se posavetujte sa vašim lekarom, jer postoji mogućnost da neki od njih utiču na rezultate testa.

 

Da li je test bezbedan?

Test za određivanje nivoa bilirubina je bezbedan – vađenje krvi iz ruke je rutinska i bezbolna procedura. Neki pacijenti mogu osetiti blago peckanje koje uglavnom prolazi nakon nekoliko sekundi.

 

Na koji način se vrši ispitivanje?

Ovaj parametar se određuje u uzorku venske krvi koja se vadi iz ruke.