BMI – Indeks telesne mase

 

Akronim BMI označava indeks telesne mase. Dizajniran je za procenu rizika koja su povezana sa gojaznošću i gojaznošću kod odraslih. Kriterijumi za njegovo tumačenje je napravljen od strane "Svetske zdravstvene organizacije". Važno je naglasiti statistički značaj posebno u slučaju sportista ili starijih osoba. BMI u stvari, ne pruža informacije o raspodeli telesne masti i ne pravi razliku između masti i mišićne mase, tako da se neki rezultati ne mogu pravilno objasniti situaciju. Na primer sportista može imati veoma visok BMI ali zbog razvijene mišićne mase, a ne zbog prisustva viška masnog tkiva.

 

Kako BMI funkcioniše radi?

 

BMI se koristi da se dijagnostikuje gojaznost. BMI se utvrđuje putem jednostavne kalkulacije. Potrebna su dva seta podataka, a to su težina i visina pojedinca. Onda se nastavlja tako što se deli težina u kilogramima (kg) sa visinom na kvadrat u metrima (m).

 

Rezultati se klasifikuju na sledeći način:

 

BMI

 

Manje od 18.5 = neuhranjena

18.5 do 24.9 = normalna težina

25 do 29.9 = prekomerna telesna masa

30 i više – gojaznost

40 i više = patološka gojaznost