Bronhoskopija

 

Šta je bronhoskopija?

Bronhoskopija je dijagnostički test koji vrši lekar koristeći specifični alat, bronhoskop, koji se uvodi kroz usta ili nos pacijenta. Može se izvoditi pod sedativima ili lokalnoj anesteziji i sedaciji (istovremeno).

 

Koja je svrha bronhoskopije?

Bronhoskopija se često koristi u dijagnostičke svrhe (endobronhijalni tumor, sarkoidoza, intersticijalna bolest pluća, plućne infekcije) sa nekim metodama primene (transbronhijalne biopsije, aspiracija tankom iglom, bronhijalni aspirati, pranje alveolarnih bronhiola). Takođe može da se koristi za uklanjanje stranih tela koja su slučajno inhalirana ili u sklopu drugih operativnih procedura.

 

Standardna priprema

Za pacijent pre nego što se uradi bronhoskopija potreban je post najmanje tri sata pre pregleda ukoliko se ispitivanje izvodi u lokalnoj anesteziji. Ako se pregled obavlja pod sedativima, lekar će informisati pacijenta sa neophodnim informacijama. Pacijenti koji uzimaju lekove treba da konsultuju svog lekara oko mogućeg prekida.

 

Koji pacijenti mogu da urade ovo ispitivanje?

Pacijenti koji pate od poremećaja koagulacije krvi, srčane aritmije, ishemijske bolesti srca ili prestanka rada srca, rizike povezane sa invazivnošću, doduše blago, treba da urade bronhoskopiju samo nakon stručne procene.

Pored toga, pacijenti koji boluju od bronhijalne astme ne treba da rade ovo ispitivanje ako je u toku kriza zbog bronhokonstrikcije ili bronhospazma. Čak i oni koji su imali probleme sa stenozom traheje, respiratornom insuficijencijom ili visokim pritiskom plućne arterije treba da urade ovo ispitivanje samo u slučajevima krajnje nužde.

 

Da li je ispitivanje bolno ili opasno?

U većini slučajeva bronhoskopija nema neželjene efekte osim blage nelagodnosti zbog prolaska instrumenta kroz grlo. U svakom slučaju, posle ispitivanja sledi period posmatranja od dva sata da se potvrdi da pacijent nema respiratorne probleme ili manja krvarenja zbog ispitivanja. Anestetik može dovesti do suva usta, usporene reflekse i pospanost sledećih par sati.

 

Kako se vrši ispitivanje?

Pacijent je pripremljen 30 minuta pre pregleda. Pacijent mora ukloniti naočare, ogrlice, nakit i slušne aparate jer oni mogu uticati na tok ispitivanja. Nakon toga pacijentu se daje anestetik i intravenski kateter u slučaju da je potrebno dati lek tokom postupka. Onda ulazi u bronhoskop, koji nežno prolazi disajne puteve. Nakon ispitivanja, pacijent se prati oko dva sata da se bi se uverilo da nema komplikacija.