CINE MR srca

 

Šta je CINE MR srca?

CINE MR srca je magnetna rezonanca koja pruža detaljne informacije koje su potrebne za analiziranje kretanje mišiće srca. Slike MR se potom preurede da formiraju dinamičan video pokreta srca.

 

Koja je svrha CINE MR srca?

CINE MR proučava anatomiju i funkcionalnost srca i otkriva potencijalne bolesti, kako urođene tako i stečene. Podaci dobijeni iz ove studije se smatraju pouzdanijim u smislu merenja zapremine, mase i funkcije srca. Ona takođe pruža dovoljno informacija za analizu fojersa, velike sudove i njihov delokrug kao i funkciju srčane zalistke.

 

Standardna priprema

CINE MRI srca ne zahteva posebne pripreme osim ako potrebno korišćenje kontrastnog sredstva. U tom slučaju je potrebno da pacijent ne uzima hranu ili tečnosti najmanje 4 sata pre ispita. Pacijent takođe mora doneti svu prethodnu medicinsku dokumentaciju kao što su poslednji nalazi funkcije bubrega i da obavesti medicinsko osoblje o bilo kakvim alergijama.

Sve metalne ili magnetne objekte, šminku i kontaktna sočiva treba ukloniti pre ispitivanja. Ne bi trebalo biti nikakvih problema za pacijente sa koronarnim stentom, sternalna, šavovima posle operacije srca i dentalnima implantatima.

Ako ispitivanje obuhvata procenu perfuzije pod farmakološkim stresom, pacijent takođe treba da se uzdrži od konzumiranja čaja, kafe, čokolade i energetskih napitaka u periodu od 12 sati pre ispitivanja.

Bitno je da je pacijent donesu sve prethodne dokumentacije dostupna koje su dostupne o srcu jer to može pomoći da se odredi tok lečenja i protokol ispitivanja.

 

Koji pacijenti mogu da rade ispitivanje?

Ispitivanje se ne preporučuje osobama sa pejsmejkerom ​​ili uređajima koji su magnetski aktivni kao što su elektrode, neurostimulatori i proteze jer se ne može utvrditi kompatibilnost sa magnetnim poljima. Ispitivanje se takođe ne preporučuje tokom prvog tromesečja trudnoće.

Pacijenti sa pejsmejkerima koji su kompatibilni sa MRI treba da prenesu tu informaciju medicinskom osoblju zbog razlike u protokolu. Svaka briga o prisustvu metalnih delova u telu treba da se verifikuje pre pregleda.

 

Da li je ispitivanje bolno ili opasno?

Ispitivanje nije ni bolno ni opasno. Mašina izaziva buku što može izazvati blagu nelagodnost i neprijatnost. Međutim, slušalice se mogu obezbediti da se smanji buka.

 

Kako se vradi CINE MRI srca?

Pacijent leži na krevetu horizontalno. Elektrode i površinski kalemovi se bezbolno poziciraju da prate otkucaje srca. Uspešna MR zahteva da pacijent bude strpljiv I da drži dah za oko 10 sekundi kako bi se eliminisalo kretanje i respiratorni artefakti.

Velika je verovatnoća da će se kontrastni agent dati intravenozno na pola ispitivanja. Prosečno trajanje ispitivanja je 30 minuta. Međutim, ispitivanje može da varira od osobe do osobe.