CT sa kontrastnim medijumom

 

Šta je CT sa kontrastom?

Kompjuterizovana tomografija je dijagnostički test koji koristi napredne, digitalne rendgenske zrake. Savremena oprema omogućava rekonstrukciju slike ne samo u pravcu aksijalne ravni, ali i na svim nivoima. Prosečno trajanje pregleda je 10-15 minuta.

 

Koja je svrha CT sa kontrastom?

CT skeniranje se koristi da bi se radili  dijagnostički testovi za hronične bolesti, upale i raka svih delova tela. Ubrizgavanje kontrastnog agensa olakšava vizuelizaciju nekih detalja koji su korisni za procenu kao što su arterije, vene, limfni čvorovi i parenhim.

 

Srandardna priprema

Pacijent mora da posti barem šest sati pre ispitivanja da bi mogao uraditi CT sa kontrastom. Takođe se preporučuje da pacijent uradi određene testove krvi pre početka ispitivanja kako bi se dobile informacije o funkciji jetre i bubrega.

Na dan ispitivanja, od pacijenta se traži da donese rezultate testa krvi sa nivoima:

• Glikemije

• AST

• Alt

• IgM

• Odnos kapa/lambda (ili proteinska elektroforeza)

• Kreatinin

 

Koji pacijenti mogu da rade ispitivanje?

CT skeniranje podrazumeva upotrebu visoke radijacije i stoga njegova upotreba treba da bude ograničena kod dece i ne preporučuje se trudnicama.

 

Da li je ispit bolan ili opasan?

Ispit je potpuno bezbolan. Pacijent može imati osećaj topline nakon ubrizgavanja kontrastnog agensa.

 

Kako se radi ispitivanje?

Pacijent mora da leži u ležećem položaju na mobilnom krevetu. Da bi se dobila kvalitetna slika neophodno je da pacijent ostane miran tokom celokupnog ispitivanja. Kada je pacijent u pravilnom položaju, mašina emituje rendgenske zrake i stalno se vrti oko pacijenta. Krevet se pomera u horizontalnom pravcu sa idejom da se omogući sticanje snimaka za mnoga područja u telu.