CT srca

 

Šta je CT srca?

CT (Kompjuterizovana tomografija) srca je dijagnostički test koji omogućava obradu slika anatomskih sekcija kroz zajedničke X-zraka. CT skener daje trodimenzionalnu sliku srca i koronarnih arterija.

 

Koja je svrha CT srca?

CT skener daje 3D sliku srca i uz pomoć kontrastnog materijala takođe može pomoći da se odredi potencijalno prisustvo ateroskleroze u koronarnim arterijama. CT skeniranje se vrši pod sledećim uslovima:

• U primarnoj prevenciji: Za izračunavanje koronarnog rezultata kalcijuma (bez kontrasta) koji pomaže u definisanju kardiovaskularni rizik i mogućnost da se otkrije koronarna bolest u ranoj fazi čak i pre pojave simptoma.

• Da bi se procenila anatomija koronarnih arterija: Da se traži bilo kakvo suženje (stenoza) ili blokade u koronarnim arterijama.

 

Standardna priprema

Pacijent ne treba da uzima hranu šest sati pre ispitivanja. Normalna hidratacija sa vodom je dozvoljena.

Svaki pacijent mora da prođe testove krvi za merenje nivoa kreatinina kako bi se osigurala normalna funkcija bubrega a time i sposobnost izbacivanja kontrasta nakon ispitivanja.

Svaka dodatna terapija lekovima se ne treba prekinuti, posebno one za visok krvni pritisak ili dijabetes. Sve medicinske informacije o pacijentu treba da budu objavljeni osoblju. Osim toga, pacijent ne bi trebao da nosi metalne predmete tokom ispitivanja (ogrlice, prstenje, minđuše, pirsing), jer oni mogu da menjaju sliku.

 

Koji pacijenti moguda urade ispitivanje?

Nije preporučljivo koristiti kontrast materijal u slučajevima prethodnih alergijske reakcije, bubrežne insuficijencije, u velikoj meri srčane insuficijencije ili druga retka stanja. Trudnice bi trebalo da budu oprezne i diskutovati opcije pregleda sa lekarom.

 

Da li je ispitivanje bolno ili opasno?

Ispitivanje je uglavnom bezbolan. Mašina izaziva buku u toku rada koja može biti dosadna. Može biti blaga nelagodnost zbog injekcije kontrastnog agensa koji može izazvati osećaj toplote. CT mašina je otvorena, nikako zatvorena, i zato ne izaziva nikakve probleme kod klaustrofobičnih pacijenata.

 

Kako se srčani CT obavlja?

Pacijent leži na mobilnom krevetu koji se kreće horizontalno u otvorenoj epruveti. Pre ispitivanja lek za smanjenje pulsa se može ordinirati. Da bi se obezbedila kvalitetne slika potrebno je da pacijent ostane miran za vreme trajanja ispitivanja i ima mora držati svoj dah oko 10-15 sekundi. Prosečno trajanje ispitivanja je 15 minuta.