Dermatološki pregled

 

Šta podrazumeva dermatološki pregled?

Dermatološki pregled je od vitalnog diferencijalno dijagnostičkog značaja, kao i za praćenje prisutnih kožnih oboljenja. Kao dodatna vrsta ispitivanja kod osoba sa već postojećim kožnim oboljenjima, preporučuju se periodični pregledi, dok se pacijent svojevoljno može obratiti lekaru radi pregleda mladeža, prisustva osipa, urtikarije ili angioedema, upornog svraba kao i promene u boji i teksturi kože.

 

Šta je cilj dermatološkog pregleda ?

Dermatološki pregled koristan je radi dijagnostikovanja i lečenja oboljenja kože kao što su dermatitis, ekcem, urtikarija, eritem, akne, psorijaza, vitiligo, poremećaji kožnih dodataka, kao i u clju praćenja  moguće progresije  već postojećih oboljenja kože.

 

Šta podrazumeva dermatološki pregled?

Prvi pregled dermatologa podrazumeva uvid u istoriju bolesti pacijenta, pa prikupljanje svih relevantnih podataka u vezi sa oboljenjima i načinom života kao što su konzumacija duvana, alkohola, redovne fizičke aktivnosti i sedanternog načina života, patoloških procesa, oboljenja kože u porodici, upotrebu medikamenata.  Nadalje, lekar će pristupiti ispitivanje simptoma  i promena na koži zbog kojih se pacijent javio lekaru.

U slučajevima kada je dalje testiranje neophodno, dermatolog može zahetvati dodatne analize kao što je alergijsko ispitivanje, bris kože, biopsija kože i krvne analize.

 

Da li su potrebne posebne pripreme radi pregleda?

Ne postoji poseban protokol radi prethodne pripreme pacijenta radi dermatološkog pregleda. Pacijent bi trebalo da donese na pregled svu prethodnu medicinsku dokumentaciju, rezultate nedavnih krvnih analiza kao i  spisak trenutne medikamentozne terapije.