Dvokomorski pejsmejker (ili takozvani CRT) je elektronski uređaj koji radi na baterije i hiruškim putem se ugrađuje ispod kože.

Kada se pejsmajker ugrađuje ispod kože, pravi se rez od dva i po do tri i po cm ispod ključne kosti i pravi se mali dzep za generator pulsa ispod kože.

Ovaj uređaj ima dev ili tri žice koje se stavljaju u srce kako bi mu pomogle da kuca na izbalansiran način. Žice se stavljaju u desnu komoru i desnu pretkomoru i u koronarnu venu da održe tempo leve komore. Glavna uloga pejsmejkers je da održi adekvatan tempo, ili zato što prirodni tempo nije dovoljno dobar ili zato što postoji blokada u protoku krvi kroz srce. Moderni pejsmejkeri su u potpunosti programirani i dozvoljavaju kardiologu da odredi režime rada za svakog pacijenta pojedinačno. Neki pacijenti mogu da imaju dobiti od kombinacije CRTa i srčanog defibrilatora. Ovi uređaji kombinuju dvokomorno sređivanje tempa bez mogućih tahikardija a unutrašnji defibrilaroti omogućavaju svu potrebnu negu.