EHO fuzija (ultrazvuk sa tehnikom kastinga)

 

Šta je EHO fuzija?

EHO fuzija ili ultrazvuk sa tehnikom kastinga je test koji koristi inovativne informacije generisane uglavnom nuklearnom magnetnom rezonancom i ultrazvukom koji objedinjuje i polaže dve slike. Na taj način se obezbeđuje trodimenzionalni prikaz organa i posebno prostate.

 

Koja je svrha EHO fuzije?

EHO fuzija daje preciznu topografsku tačnost mesta potencijalne maligne lezije i preko koordinatnog sistema ukazuje na tačan položaj same povrede. Stoga je revolucionarna tehnika jer određuje preciznu lokaciju za biopsije umesto obavljanja slučajnih biopsija koje se trenutno koriste za rano otkrivanje raka prostate.

 

Kako se izvodi EHO fuzija?

Tokom izvođenja jednostavnog ultrazvuka, mala ultrazvučna sonda se ubacuje kroz rektum. Dobijene slike su kombinovane, u realnom vremenu, na prethodno snimljene slike dobijene nuklearnom, multiparametričnom magnetnom rezonancom. Na ovaj način lekar može uraditi biopsiju ako je potrebno.

 

Koji pacijenti mogu da urade ispitivanje?

Ne postoji kontraindikacija za opšti ultrazvuka ali mogu postojati neke kontraindikacije za nuklearnu magnetnu rezonancu. Uopšteno ovi ispiti su korisni kod pacijenata koji imaju rizik od raka prostate i preferiraju da urade biopsiju.

 

Da li je ispitivanje bolno i/ili opasno?

Ultrazvuk je bezbolan test i nije opasan za pacijenta.

 

Standardna priprema

Standardna priprema se može razlikovati sve u zavisnosti od svrhe ultrazvuka.