Ekstrakorporalna primena šok terapije u cilju ispitivanja

 

Šta podrazumeva ekstrakorporalna primena šok terapije u cilju ispitivanja?

Ispitivanje primenom ekstrakorporalnih šok talasa podrazumeva neophodan korak u terapeutskom lečenju šok talasima u cilju lečenja bolesti kostiju  i zglobova kao što je tendinopatija, bol u slabinama (preponama), tendonitis, plantarni fascitis.

Lečenje podrazumeva primenu bezbolne procedure koja se izvodi u ciklusima od tri sesije koje traju između 3 i 10 minuta, te komeplementarna (dopunska) rehabilitacionom program koji podrazumeva  fizioterapeutske metode, ciljane vežbe i medikamentoznu terapiju.

 

Šta je cilj ekstrakorporalne primene šok terapije?

Klinički pregled se koristi radi sticanja detaljnijeg  uvida fizijatra u stanje zglobova, kostiju, mišića i ligamenata pacijenta, dozvoljavajući pri tom preciznu dijagnozu abnormalnosti, poremećaja, oboljenja kao i prisustva bola koji mogu narušiti pokrete i druge funkcije.  Bolesti  i stanja sa kojima se terapeut susreće tokom lečenja su kalcificirajući tendinitis, periarteritis, epikondilitis (teniski lakat), trohanteritis, patelareni tendinitis (kolena), tendinitis Ahilove tetive kao i plantarni fasciitis. Ređa stanja podrazumevaju  ograničenost pokreta , mišićne spazme, produženo zarastanje nakon fraktura kostiju, avaskularnu nekrozu, složen bolni sindrom određene regije, spastičnu hipertoniju, spastičnu cerebralnu paralizu, dijabetesni ulcer stopala, vaskularne ulcere, nekrozu kože, sklerodermu.

 

Kako se izvodi ekstrakorporalna terapija šok talasima?

Tokom prvog pregleda fizijatar prikuplja informacije o prethodnim oboljenjima pacijenta, životnim navikama, ishrani, konzumaciji duvana, stepenu fizičke aktivnosti/neaktivnosti, prisutnim patološkim stanjima, porodičnoj istoriji u vezi sa kardiovaskularnim oboljenjima kao i propisanoj medikamentoznoj terapiji

Ovim pregledom takođe neophodno je proceniti prisustvo kontraindikacija za planiranu terapiju kao što su infekcije, rast hrskavice, poremećaji koagulacije, tumori kostiju, trudnoća, prisustvo pejsmejkera, kortizonska terapija.

Lekar dalje analizira strukturu i funkcionalnost kostiju, ligamenata, fokusirajući se na posturu (pravilno držanje tela), mišićnu snagu, obim pokreta, prisustvo otoka.  U slučaju indikacije, lekar će ordinirati dodatne speciifčne testove kao što su radiološko snimanje, ultrazvuk zglobova, CAT sken, MRI.

 

Da li su potrebne posbne pripreme radi pregleda?

Ne postoji poseban protokol radi pripreme za sam pregled. Pacijent se informiše o neophodnosti donošenja prethodne medicinske dokumentacije od strane ordinirajućeg lekara, pre svega radiološke snimke.