Elektroencefalogram (EEG)

 

Šta je elektroencefalogram?

Elektroencefalogram (EEG) je dijagnostički test koji meri moždanu električnu aktivnost preko elektroda koji su postavljeni na lobanji. Rezultati se reprodukuju na ekranu u obliku serija talasa.

 

Koja je svrha elektroencefalograma?

Elektroencefalogram se prvenstveno koristi za dijagnozu i praćenje epilepsije. Često se daje pacijenatima obolelih od raka, jer primarni tumori mozga i bilo koja metastaza u mozgu oz drugih organa može izazvati epilepsiju. Takođe se preporučuje kada postoji potencijalna upala nervnog sistema i za dijagnostikovanje poremećaj spavanja. Konačno, može biti korisno kao komplementarno ispitivanje u slučaju glavobolje, traume glave i drugih neuroloških bolesti.

 

Koji pacijenti mogu da se pregledaju?

Svaka osoba, bilo kog uzrastu može da uradi EEG ispitivanje.

 

Kako se radi EEG?

Pacijent sedi na stolici ili krevetu da može da se opusti i elektrode se postavljaju na koži glave. U nekim slučajevima, elektrode se postavljaju na elastične slušalice. Provodni gel se nanosi na elektrode koristeći špric  sa starom iglom u cilju postizanja odgovarajuće pozicije elektroda. Pacijent obavezno mora da ostane opušten i miran da bi optimatizovao snimak električnih signal mozga i smanji kretanje i mišićne artefakte. Kontinuirana fluktuacija normalne aktivnosti mozga između različitih tačaka lobanje daje male razlike u električnom potencijalu (milioniti deo volta, mikrovolti), koji se pojačavaju i generalno snimaju nekoliko minuta (u posebnim slučajevima do 24 sata). Na ovaj način se meri svaka elektroda u smislu varijacija napona u vremenu. Normalno, elektrode se postavljaju u skladu sa fiksnim šablonom (sistem 10-20) na svim delovima kože glave. Pošto je svaka elektroda odraz aktivnosti mozga, EEG je u stanju da pruži informacije ne samo o abnormalnim električnim aktivnostima, nego i lokacije anomalija.

 

Standardna priprema

Potrebno je da dan pre ispita pacijenti operu kosu bez upotrebe gelova ili lakova. Na dan ispita, dozvoljen je normalan doručak i pacijent treba da uzme uobičajenu terapiju ukoliko lekar nije drugačije odredio. U slučaju da se EEG koristi za analizu moždane aktivnosti tokom spavanja, pacijent je dužan da ostane budan prethodnu noć kako bi izazvao san tokom ispitivanja. Pacijent takođe treba da donese lekarski recept za ispitivanje i svu relevantnu i potrebnu dokumentaciju.

 

Da li je EEG bolan i/ili opasan?

Ispit nije ni bolan ni opasan. Jedina nelagodnost može biti izazvana zahtevom da pacijent ostane miran sa zatvorenim očima tokom ispitivanja i pkušavajuči da opusti mišiće. Osim toga, prilikom primene elektroda može doći do blagog čupanja kose. Ljudi sa epilepsijom retko dožive napad koji se može izazvati svetlom koji se koristi za kontrolu očiju pacijenta. Povremeno, gel koji se stavlja na elektrode može izazvati blagu iritaciju kože.