Elektrokardiogram

 

Šta je elektrokardiogram?

Elektrokardiogram je dijagnostički test koji beleži i grafički prikazuje električnu aktivnost srca. Dok pratimo protok krvi koji se provlači kroz srce, kao i srčane kontrakcije i relaksacije možemo da detektujemo potencijalna srčana oboljenja ili probleme ritmom (aritmije). Test se može izvesti dok pacijent leži u miru ili pod naporom dok pacijent hoda na pokretnoj traci ili vozi stacionarni bicikl.

 

Koja je svrha elektrokardiograma?

Elektrokardiogram se koristi da se izmeri srčani ritam da se identifikuje aritmija i moguća povećanja veličine srčanih komora. S druge strane, stres EKG može pomoći u dijagnozi latentne bolesti srca.

 

Standardna priprema

Elektrokardiogram ne zahteva nikakve posebne pripreme.

 

Koji pacijenti mogu da rade ispitivanje?

Svako može da uradi standardni test electrocardiogram. Međutim, stres EKG se ne preporučuje kod pacijenata sa teškom srčanom insuficijencijom.

 

Da li je elektrokardiogram bolan ili opasan?

Test je siguran i bezbolan.

 

Kako se radi ispitivanje?

Nekoliko elektroda koji su povezani žicama sa uređajem koji se zove elektrokardiograf se stave na grudi pacijenta. Elektrode i žice prikupe i prenesu električnu aktivnost srca do elektrokardiografa koji ga obrađuje i štampa ga na papiru u obliku grafičkog obrasca (elektrokardiogram).