Endokrinološki pregled

 

Šta predstavlja endokrinološki pregled?

Endokrinološki pregled podrazumeva neinvazivno i bezbolno ispitivanje endokrinologa u cilju evaluacije ili praćenja oboljenja udruženih sa poremećajima endokrinih organa zaduženih za produkciju hormona.

 

Koja je svrha endokrinološkog ispitivanja?

Hormoni su od esencijalnog značaja za organizam, budući da poseduju mnogobrojne funkcije radi pravilnog funkcionisanja metaboličkih procesa, organa i tkiva. Glavni zadatak endokrinologa je da utvrdi prisustvo određenih oboljenja endokrinih žlezda, koja mogu doprineti nastanku oboljenja kao što su osteoporoza, erektilna disfunkcija, dijabetes, infertilnost kao i komplikacijeu menopauzi.

Mnogobrojne funkcije hormona u ljudskom organizmu čine ih odgovornim za održavanje pravilnog funkcionisanja tiroidne žlezde, pituitarne, adrenanih žlezda, ovarijuma, tesitsa kao i pankreasa.

Ovakav pregled omogućava endokrinologu detektovanje i praćenje endokrinih poremećaja tiroidne, pituitarne, adrenalnih žlezda, ovarijuma, testisa kao i pankreasa.

 

Šta podrazumeva endokrinološki pregled?

Endokrinološki pregled traje prosečno oko 20 do 40 minuta, tokom kojih endokrinolog prikuplja podatke u vezi sa porodičnom istorijom oboljenja, patološkim stanjima, načinom ishrane pacijenta.  Takođe je neophodno steći uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju ispitivanog pacijenta. Nakon evaluacije prethodnih pregleda i postavljenih dijagnoza, lekar može odinirati izvođenje dodatnih ispitivanja.

 

Da li su potrebne posebne pripreme radi endokrinološkog  pregleda?

Nisu potrebne prethodne pripreme radi endokrinološkog pregleda. Neophodno je da pacijent na pregled ponese sve prethodnu medicinsku dokumentaciju.