Fibrinogen

 

Šta je fibrinogen?

Fibrinogen (takođe poznat kao faktor I) je glikoprotein kod kičmenjaka koji pomaže u formiranju krvnih ugrušaka. Sastoji se od linearnog niza od tri čvorova koje se drže zajedno sa veoma tankom niti koja se procenjuje da ima prečnik između 8 i 15 Angstroma. To je glikoprotein koji se sintetiše u jetri i predstavlja važnu ulogu u procesu zgrušavanja krvi. Tokom normalnog zgrušavanja krvi u ljudskom telu, koagulaciona kaskadaaktivira zimogen protrombin tako što ga kovertuje u serin proteazu trombina. Trombin se zatim pretvara rastvorljivi fibrinogen u nerastvorni nit fibrina. Faktor XIII onda ove niti unakrsno poveže da se formira krvni ugrušak tamo gde je potrebno u telu.

Kongenitalna deficijencija fibrinogena ili poremećena funkcija fibrinogena može dovesti do krvarenja ili tromboembolijskih komplikacija, ili je klinički bez patološkog značaja. Stečeni nedostaci se mogu naći posle hemodilucije, gubitka krvi i/ili potrošnje kod traumatskih bolesnika, tokom nekih faza diseminovane intravaskularne koagulacije (DIC), a takođe i tokom sepse. Kod pacijenata sa deficijencijom fibrinogena, korekcija krvarenja je moguća infuzijom sveže smrznute plazme (FFP), krioprecipitata (plazma frakcija bogata fibrinogenom) ili koncentrata fibrinogena.

 

Zašto merimo nivoe fibrinogena?

Fibrinogen može biti od koristi da se otkriju nedostaci u zgrušavanju, kada drugi testovi koagulacije (na primer protrombinsko vreme, tromboplastinsko vreme, aktivirano parcijalno tromboplastinsko vremena) koji mogu dati abnormalne rezultate. Nivoi fibrinogena se mogu meriti iz venske krvi. U tipičnim okolnostima, fibrinogen se meri u citriranim uzorcima plazme u laboratoriji, međutim analize uzorka cele krvi upotrebom thromboelastometrije (Citohalasin D inhibira funkciju trombocita) je takođe moguće. Viši nivoi su, između ostalog, povezani sa kardiovaskularnim bolestima i mogu biti povećani u bilo kom obliku inflamacije, jer je protein akutne faze; na primer, to je posebno vidljivo u ljudskom tkivu gingive tokom inicijalne faze parodontopatije. Nivoi fibrinogena se povećaju u trudnoći do prosećne vrednosti od 4,5 g/l, u poređenju sa prosekom od 3 g/l koji se vidi kod osoba koji nisu trudni.

Normalan opseg nivoa fibrinogena je oko 200 do 400 mg/dL. Međutim, ove vrednosti zavise od laboratorije i metode koje se koriste. Nenormalni rezultati mogu biti u vezi sa telom koji koristi previše fibrinogena kao što je kod raširene intravaskularne koagulacije (DIC), ili zbog nedostatka fibrinogena koji mogu biti stečeni od rođenja ili posle rođenja. Ostali uzroci mogu biti posledica raspada fibrina (fibrinolize), ili da postoji prekomerno krvarenje (hemoragije).

 

Standardna priprema

Uzorak se uzima ujutru u bolnici. Ne postoje specijalne pripreme koja su potrebna za test. Doktor može savetovati i preporučiti ako trebate da ne jedete pre uzimanje krvi. Obavezno obavestite lekara ako uzimate bilo koje lekove pre uzimanja uzorka jer neki lekovi mogu uticati na rezultate.

 

Da li je pregled bolan ili opasan?

Pregled nije ni opasan, ni bolan. Pacijent može osetiti blago štipanje dok igla ulazi u ruku dok se vadi krv.

 

Kako se izvodi pregled?

Pregled se sastoji od običnog uzimanja krvi.