Folna kiselina

 

Šta je folna kiselina?

Folna kiselina ( folat ili folacin) predstavlja hidrosolubilan vitamin koji pripada grupi kompleksu B-vitamina i obično se unose u organizam ishranom. Ovi vitamini učestvuju u procesu razgradnje kompleksnih ugljeno hidratnih jedinjenja na prostije šećere koji se u telu iskorišćavaju kao izvor energije. Absorbuju se u tankom crevu i deponuju u jetri. U višku B vitamina, ne skladište se u organizmu radi kasnije upotrebe, već se izlučuju iz organizma. Iz tog razloga neophodan je adekvatan dnevni unos folne kiseline u cilju pravilnog funkcionisanja organizma. Glavnu ulogu ostvaruju u pravilno funkcionisanju crvenih i belih krvnih zrnaca, kao i u metabolizmu aminokiselina i nukleotida. Namirnice bogate folnom kiselinom su sledeće: zeleno povrće, jetra, klice brisela, grašak, pomorandže, pečurke, pšenične klice, asparagus, tuna, živina, cvekla, spanać, brokoli, banana, jagode i kantalupe.

 

Zašto je važno meriti nivo folne kiseline?

Folna kiselina uz pomoć vitamina B12 I vitamina C potpomaže metabolizam protein u ljudskom organizmu. Od izuzetne je važnosti za pravilnu diferencijaciju i rast ćelija, kao i za razvoj feusa. Takođe učestvuje u formiranju nukleinskih kiselina u DNA i RNA molekulu u ljudskom organizmu. Nedostatak folne kiseline može izazvati ozbiljne posledice u  ljudskom organizmu. Kod smanjene koncentracije folne kiseline u ljudskom telu, nastaje povećana produkcija crvenih krvnih zrnaca koja će usloviti smanjenu koncentraciju kiseonika i nutritivnih materija , čime se smanjuje iskoristljivost supstanci od strane specifičnih tkiva.

Usled deficijencije folne kiseline nastaju sledeći simptomi: malaksalost, konfuzija, zaboravnost kao i smanjena sekrecija digestivnih enzima. Nedostatak folne kiseline uslovljava porast nivoa homocisteina i nastanak megaloblastne anemije. Održavanje normalnih vrednosti folne kiseline od posebne je važnosti u trudnoći, kada usled smanjene koncentracije folne kiseline  može nastati defekt neuralne tube poznate kao spina bifida ili anencefalija. U tom slučaju, razvoj nervne cevi odigrava se u mozgu, kičmenoj moždini, kičmenom stubu i lobanji. U slučaju da tokom intrauterinog razvoja nastane nepravilnost u  formiranju bilo koje od ovih struktura, često mogu nastati fatalne posledice. Kod trudnice se usled nedostatka folne kiseline mogu javiti  preeklampsija, prevremena trudnoća, izražen gubitak krvi nakon porođaja. U određenim studijama sugerisano je da dugotrajna upotreba suplemenata folne kiseline takođe može pomoći u prevenciji karcinoma debelog creva i pluća.

 

Postupak uzorkovanja

Uzimanje uzorka krvi na analizu vrši se ujutru tokom bolničke vizite. Lekar će takođe preporučiti gladovanje, u  slučaju da je neophodno.

 

Da li je ispitivanje bolno ili opasno?

Sam postupak  ispitivanja je bezbolan i bezopasan i ne predstavlja rizik po zdravlje pacijenta. Tokom same procedure, pacijent može imati osećaj peckanja od uboda iglom u regiji ruke odakle se vrši vađenje krvi.

 

Kako se procedura uzorkovanja vrši?

Sam postupak podrazumeva uzimanje uzorka krvi na analizu.