Fuzija cervikalnih pršljenova prednjim pristupom

 

Šta je fuzija cervikalnih pršljenova prednjim pristupom?

Fuzija cervikalnih pršljenova je hirurška tehnika koja spaja kosti u vratnom delu kičme. Ukoliko se radi prednjim pristupom onda se obezbeđuje pristup kičme sa prednje strane vrata.

 

Koja je svrha fuzije cervikalnih pršljenova prednjim pristupom?

Prednja cervikalna fuzija omogućava kosti vratne kičme da se spoje sa ili bez korišćenja metalnog (titanijum) i nemetalnog implantata (kavez, ploča-kavez, i plak). Ova veza je usko povezan zbog fuzije kostiju ili koštanog grafta koji se može uzeti od ilijačne kosti ili može biti sintetskog porekla. Tokom iste intervencije moguće je operisati na nekoliko pršljenova.

 

Koji pacijenti mogu da urade ovu proceduru?

Prednja fuzija vratnih pršljenova se radi u slučajevima kada imamo traumu ili deformaciju nakon traume, tumora, infekcije, cervikalne spondiloze, cervikalne stenoze i degenerativnih deformacija.

 

Da li je potrebna hospitalizacija?

Rez se može napraviti horizontalno ili uzdužno na desnoj ili levoj strani vrata. Kasnije je jednostavna disketkomija u fuziji sa graftom ili sa dodavanjem implanta, kavez ili ploča-kavez, koji je pričvršćen šrafovima. Operacija se radi u opštoj anesteziji dok pacijent leži u ležećem položaju na operacionom stolu sa mogućnošću da ima jastuke ispod kolena. Upotreba elektroda može biti neophodna da se prati nervna aktivnost, kao i kateter bešike i druge alatke kako bi se smanjio rizik od duboke venske tromboze.

 

Koje su prednosti prednje fuzije vratnih pršljenova?

Debata o tome da li je prednji ili zadnji pristup najbolji pristup za fuziju cervikalnih pršljenova je i dalje za diskusiju. Podaci prikupljeni od naučnih literatura pokazuju efikasnost oba pristupa i generalno logičan izbor izgleda da je da lokacija samog problema određuje. Hirurg može međutim takođe može da uzme u obzir i druge parametre kao što je cervikalna nestabilnost. Prednosti prednjeg pristupa je bolja kontrola kompresije kičmene moždine koja se obično odvija u tom delu koja potiče iz diska, manje muke i manji postoperativni bol. Međutim, ako se radi prednji pristup to predstavlja rizik za krvne sudove, unutrašnje organe kao i za rekurentni laringealni nerv.

 

Da li je prednja fuzija vratnih pršljenova bolna i/ili opasna?

Nelagodnost i postoperativni simptomi bola povezani su sa procedurom prednjeg pristupa su kraći od onih sa zadnjim pristupom. Moguće komplikacije su promuklost ili disfagija, vaskularna oštećenja (arterijska) ili oštećenja viscere (organi u okviru grudi/stomaka). Štaviše, graftovi mogu povećati rizik od osteoartritisa.

 

Praćenje

Nakon operacije praćenje je funkcionalno i neurološki oporavak rane je potreban. Neki lekari preporučuju upotrebu privremenih spoljnih ortopedskih pomagala kao što su kragne.

 

Standardna priprema

Pacijent treba da doći u bolnicu sa kompletnim rezultatima od prethodnih testova koji su sprovedeni. Pracijent treba da sledi uputstva data od strane lekara u odnosu na rutinu za unos hrane i lekova.