Gama-glutamil transpeptidaza

 

Šta je gama glutamil transpeptidaza?

Gama glutamil transpeptidaza (GGT), je enzim koji prenosi funkcionalnu gama-glutamil grupu. Gama glutamil transferaza katalizuje transfer gama-glutamil komponente glutationa na akceptora koji može biti amino kiselina, peptid ili voda stoga formirs glutamat. GGT igra ključnu ulogu u ciklusu gama-glutamila, koji je put za sintezu i degradaciju glutationa i leka i ksenobiotičku detoksifikaciju.

Gama glutamil transferaza prisutan je u ćelijskim membranama mnogim tkivima uključujući u bubrezima, žučnim putevima, pankreasu, žučnoj kesi, slezine, srce, mozak, semenih vezikula i u malim količinama u krvi. Uključen je u prenosu aminokiselina preko ćelijske membrane, kao i u metabolizmu leukotriena.

 

Zašto se meri nivo gama glutamil transpeptidaze?

Gama glutamil transpeptidaza se pretežno koristi kao dijagnostički marker za bolesti jetre ili žučnih puteva (cevi koje nose žuč iz jetre do žučne kese i creva), i ovaj test zajedno sa drugima može biti koristan da se proveri funkcija pacijentove jetre. Test se takođe koristi za proveru oštećenja jetre koje se odnosi na unošenje toksičnih supstanci ili alkohola.

Povišena serumska GGT aktivnost može se naći u bolestima jetre, žučnog sistema i pankreasa. U tom smislu, on je sličan alkalnoj fosfatazi (ALP) u detekciji oboljenja bilijarnog trakta. Zaista, ova dva markera imaju dobru korelaciju, iako ima kontradiktornih podataka o tome da li GGT ima bolju osetljivost. Uopšteno, ALP je i dalje prvi test za bilijarna oboljenja. Glavna korist GGT-a umesto ALP-a je u verifikaciji da povšeni ALP, u stvari, zbog bilijarnog oboljenja; ALP može biti povećan u nekim bolestima kostiju, ali GGT nije.

Gama glutamil transpeptidaza je povećan zbog unosa velike količine alkohola, međutim visok nivo GGT nije uvek povezan sa intoksikacijom alkohola, i merenje odabranih oblika seruma od enzima nudi detaljnije informacije.

Normalne vrednosti su od 0 do 51 IU/L, ali to zavisi od laboratorije i testa koji se koristi. Nenormalni rezultati mogu ukazati na kongestivnu srčanu insuficijenciju, holestazu (opstrukcija žučnih puteva), cirozu, hepatitis, ishemiju jetre (manjak protok krvi), nekrozu jetre, tumor jetre, upotrebu hepatotoksičnih lekova, smrt tkiva jetre, insuficijenciju srca, i dijabetes.

 

Standardna priprema

Uzorak se uzima ujutru u bolnici. Ne postoje specijalne pripreme koja su potrebna za test. Doktor može savetovati i preporučiti ako trebate da ne jedete pre uzimanje krvi. Obavezno obavestite lekara ako uzimate bilo koje lekove pre uzimanja uzorka jer neki lekovi mogu uticati na rezultate.  Postoje određeni lekovi koji povećavaju nivo GGT-a, kao što je konzumiranje alkohola, fenitoin i fenobarbital. Međutim, postoje i lekovi koji mogu da smanje nivoe GGT-a kao što su kontraceptivne pilule i klofibrat.

 

Da li je pregled bolan ili opasan?

Pregled nije ni opasan, ni bolan. Pacijent može osetiti blago štipanje dok igla ulazi u ruku dok se vadi krv.

 

Kako se izvodi pregled?

Pregled se sastoji od običnog uzimanja krvi.