Gastroezofagealni hirurški pregled (eksploracija)

 

Šta predstavlja gastroezofagealni hirurški pregled?

Gastroezofagealni hirurški pregled predstavlja vitalni korak u adekvatno j pripremi pacijenta sa prethodno dijagnostikovanim oboljenjem, disfunkcijom ili traumom ezofagusa ili želuca.

Korisna je u planiranju načina i vrste operativne metode kojoj će se pacijent podvrgnuti.  U praćenju postoperativnog oporavka može se primeniti  u cilju monitoringa.

 

Šta je cilj gastroezofagealnog hirurškog pregleda?

Hirurško ispitivanje podrazmeva prikupljanje informacija pomoću dijagnostičkih testova putem kojih doktor planira terapeutski pristup kod pacijenata sa organskim ili funkcionalnim poremećajima ezofagusa i želuca. Ovi poremećaji uključuju  poremećaje refluksa kao što je Baret-ov ezofagus, ahalazija ( nemogućnost relaksacije muskulature), ezofagealne i faringealne divertikule kao što su Zenker, benigni i maligni tumori ezofagusa I želuca (lejomiom, GIST, adenokarcinom, karcinom skvamoznih ćelija i retki tumori ).

 

Kako se izvodi gastroenterološki hirurški pregled?

Lekar specijalista hirurgije u saradnji sa multidisciplinarnim timom prikuplja podatke u vidu prethodne istorije oboljenja, načina života uključujući vid ishrane, konzumaciju alkohola, fizičku aktivnost/neaktivnost, prisutna patološka stanja, prethodneintervencije, porodičnu anamnezu, upotrebu medikamenata.

Nadalje, hirurg će ordinirati sve neophodne testove radi dalje preoperativne evaluacije kao što su krvna slika, radiološka i kardiološka ispitivanja ili endoskopsku ultrasonografiju.

Medicinski tim će uz pomoć svih dostupnih podataka, kao i analizu mogućih operativnih komplikacija (tromboembolija, hemoragija) odlučiti o tipu indikovanog terapeutskog pristupa na osnovu patološkog procesa i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta. Minimalno invazivne procedure, kao što je interventna endoskopija za lečenje patologije gornjeg digestivnog sistema, ili pak kompleksniji hirurški zahvati kao što je napredna laparoskopija uključujući ezofagektomiju, gastrektomiju, kolektomiju i rektalnu resekciju, splenektomiju, adrenalektomiju za kompleksnija patološka stanja.

 

Da li su neophodne posebne preoperativne pripreme?

Nisu potrebne posebne pripreme. Pacijent bi trebalo da donese na pregled svu prethodnu medicinsku dokumentaciju kao i  spisak trenutne medikamentozne terapije.