Glikozirani hemoglobin

 

Šta je glikozirani hemoglobin?

Glikozilovani hemoglobin je hemoglobin vezan za glukozu, to je supstanca unutar crvenih krvnih ćelija koje nose kiseonik do ćelija organizma. Glukoza je jedna normalna vrsta šećera u krvi i koji je od suštinske važnosti jer oni nose energiju tkivima i organima, pa postaju zaglavljeni u hemoglobinskom molekulu, što znači da je hemoglobin postao glikozilirani. Ovo se takođe naziva hemoglobin A1c ili HbA1c. Dok šećer u krvi pacijenta postaje sve veći, što više hemoglobin postaje glikoziliran. Glukoza ostaje vezana za hemoglobin dok traje život crvenih krvnih zrnaca, što je obično oko 2 do 3 meseca. Kada je nivo veoma visok duži vremenski period, i ako je nivo hemoglobina u crvenim krvnim zrncima zasićen, onda će nastati glikozilovani hemoglobin, a ćelije hemoglobina će se vezati duže od 2 do 3 meseca.

 

Zašto merimo nivo glikoziranog hemoglobina?

Merenja nivoa glikoziranog hemoglobina kod pacijenta se koristi za praćenje efikasnosti lečenja dijabetesa i nivo glukoze u krvi. Ovaj test pokazuje prosečne nivoe glukoze u krvi tokom poslednja 2 do 3 meseca. Normalan nivo glikoziliranog hemoglobin je manji od 7%, tj. negde oko 4.0 do 6.0%. Međutim dijabetičari retko postignu takav nivo. Dijabetes je bolest u kojoj osoba ne može efikasno koristiti šećer u krvi. Ako se ne leči, nivo šećera u krvi može biti veoma visok, a samim tim i taj visok nivo šećera povećava rizik od komplikacija, kao što su oštećenje očiju, bubrega, srca, nerava, krvnih sudova i drugih organa. Nivoi iznad 9% dokazuju slabu kontrolu i nivo iznad 12% pokazuju izuzetno slabu kontrolu. Preporučuje se da dijabetičari mere njihov glikozirani nivoa hemoglobina u krvi svaki 3 do 6 meseci. Ipak, uslovi koji povećavaju životni vek eritrocita, kao što je splenektomija (uklanjanje slezine), lažno povećavaju nivo. S druge strane u uslovima koji smanjuju životni vek crvenih krvnih zrnaca, poput hemolize (rasturanje ćelijske membrane crvenih krvnih zrnaca), lažno smanjuje nivoe. Čak smanjenje nivoa od 8% do 7% kod dijabetičara može imati drastične zdravstvene promene, i povećava šanse da ostanu zdravi.

 

Standardna priprema

Uzorak se uzima ujutru u bolnici. Ne postoje specijalne pripreme koja su potrebna za test. Doktor može savetovati i preporučiti ako trebate da ne jedete pre uzimanje krvi. Obavezno obavestite lekara ako uzimate bilo koje lekove pre uzimanja uzorka jer neki lekovi mogu uticati na rezultate.

 

Da li je pregled bolan ili opasan?

Pregled nije ni opasan, ni bolan. Pacijent može osetiti blago štipanje dok igla ulazi u ruku dok se vadi krv.

 

Kako se izvodi pregled?

Pregled se sastoji od običnog uzimanja krvi.