Hematološko ispitivanje

 

Šta podrazumeva hematološko ispitivanje?

Hematološko ispitivanje podrazumeva vitalan korak u cilju isključivanja, prevencije, dijagnoze, monitoringa poremećaja krvi.

 

Šta predstavlja cilj hematološkog ispitivanja?

Radi postavljanja dijagnoze i lečenja poremećaja krvi, prvi korak predstavlja hematološko ispitivanje na prisustvo anemije, poremećaja crvenih krvnih ćelija, defekte u procesima zgrušavanja, tromboembolijske poremećaje kao što je formiranje tromba i imunološke poremećaje. Nadalje, koristi se u cilju dijagnoze i identifikacije najadekvatnijeg terapeutskog pristupa karcinoma krvi (leukemije), Hodgkin-ove bolesti, akutne i  hronične leukemije,mijeloma kao i mijeloproliferativnih oboljenja kao što su esencijalna trombocitemija, policitemija vera i mijelofibroza. Ostali podrazumevaju hematološke bolesti starijih pacijenata kao što su mijelodisplazija, limfoproliferativne bolesti sa niskim malignim potencijalom, arterijsku tromboembolijsku bolest, trombofiliju, trombozu kao i poremećaje faktora zgrušavanja.

 

Kako se izvodi hematološko ispitivanje?

Tokom pregleda, specijalista hematolog prikuplja podatke u vezi sa istorjom bolesti, načinom života pacijenta kao što su tip ishrane, fizička aktivnost/neaktivnost, prisustvo patoloških stanja, prethodne intervencije, porodična istorija sličnih poremećaja, upotreba medikamenata.

Nakon toga, specijalista hematolog sprovodi detalajan klinički pregled koji u proseku traje od 20 do 40 minuta, tokom koga lekar palpira abdominalnu regiju, auskultuje regiju srca i pluća, detektuje prisustvo uvećanih limfnih nodusa.

Hematolog će analizirati prethodne preglede ili ih ordinirati u slučaju kada je to indikovano, u cilju adekvatnog planiranja daljeg načina lečenja.

 

Da li su potrebne posebne pripreme radi hematološkog pregleda?

Nisu potrebne prethodne pripreme radi hematološkog  pregleda. Neophodno je da pacijent na pregled ponese sve prethodnu medicinsku dokumentaciju.