HIV antitela

 

Šta su HIV antitela?

HIV antitela se razvijaju samo u slučaju kada je pacijent došao u kontakt sa virusom humane imunodeficijencije (HIV), to je virus koji uzrokuje sindrom stečene imunodeficijencije (AIDS), u serumu, pljuvačkoj ili urinu. Kada je osoba HIV pozitivna (tj. virus humane imunodeficijencije je prisutan unutar osobe), to ukazuje na to da je pojedinac bio pod uticajem HIV-om, ali još uvek nema AIDS.

Oštećenjem vašeg imunog sistema HIV utiče na sposobnost tela da se bori protiv organizama koji izazivaju bolesti. HIV je seksualno prenosiva bolest. Takođe se može proširiti kada dođu u kontakt sa zaraženom krvlju ili da se prenese sa majke na dete tokom trudnoće (ako je majka HIV pozitivna), porođaja ili dojenja. Bez lekova, može da prođe godina pre nego što HIV-a oslabi imuni sistem do te mere da ste stekli AIDS.

Trenutno ne postoji lek ni za HIV, ni za AIDS, ali postoje lekovi koji mogu dramatično da uspore napredovanje bolesti. Ovi lekovi su smanjili broj smrtnih slučajeva AIDS-a u mnogim razvijenim zemljama. Međutim HIV nastavlja da uništava stanovništvo na Haitiju, u Africi i delovima Azije.

Znajući da si zaražen može vam pomoći da preduzmete mere opreza, tako da ne prenesete virus drugim ljudima.

 

Zašto meriti nivo HIV antitela?

Postoji više vrsta testova koji proveravaju krv i ponekad pljuvačku, da potvrdite da li ste zaraženi virusom HIV. Noviji testovi mogu detektovati prisustvo HIV antigena (proteina), do 20 dana ranije nego što je slučaj sa standardnim testovima. Ovo pomaže kod prevencije i širenje virusa na druge, a to znači raniji početak lečenja. Test krvi detektuje prisustvo HIV antitela. Vaše telo pravi antitela kao odgovor na HIV infekciju. Ovi testovi ne mogu otkriti HIV u krvi odmah posle infekcije, jer je potrebno vremena za vaše telo da razvije ta antitela. Zbog toga je pozitivan rezultat u prvom testu (zove se ELISA) uvek treba potvrdi još jednim testom (tzv. Western blot). Ako je rezultat negativan, to ne isključuje infekciju jer postoji takozvani latentni period u kojem je osoba bila zaražena i stoga je zarazna, ali se virus nije mogao otkriti testo,. Generalno je potrebno do 8 nedelja za vaše telo da naprave ova HIV antitela, ali u nekim slučajevima može potrajati i do 6 meseci.

 

Standardna priprema

Uzorak se uzima ujutru u bolnici. Ne postoje specijalne pripreme koja su potrebna za test. Doktor može savetovati i preporučiti ako trebate da ne jedete pre uzimanje krvi. Obavezno obavestite lekara ako uzimate bilo koje lekove pre uzimanja uzorka jer neki lekovi mogu uticati na rezultate.

 

Da li je pregled bolan ili opasan?

Pregled nije ni opasan, ni bolan. Pacijent može osetiti blago štipanje dok igla ulazi u ruku dok se vadi krv.

 

Kako se izvodi pregled?

Pregled se sastoji od običnog uzimanja krvi.