Implantacija transkatetera u plućni ventil

 

Ova tehnika se radi kod pacijenta koijam je plućni ventil zamenjen cevčicom u ranom detinjstvu.

Biološki ventili degenerišu se polse 10 ili 20 godina i postaju nepotrebni. Pošto su ugraćeni kod veoma mladih pacijenata, oni će morati da imaju više od jedne ili dve operacije u toku života. Zamena perkutnim plućnim ventilom je postalo dobro rešenje za ove bolesnike.

Ventil se ugrađuje kroz bedrenu venu u desnu pretkomoru, desnu komoru i plućnu arteriju. Pre stavljanja ventila, stavlja se stent u plućnu arteriju kako bi se omogučilo što bolje pozicioniranje ventila.

Veliki ventili su sada dostupni i počeli smo da ih ugrađujemo pacijentima sa velikim manjkom kapaciteta pluća i tu postižemo veoma dobre rezultate.