Ispitavanja pre operacije srca

 

Šta je isitivanje pre operacije srca?

Ovo isitivanje je obavezno kod svakog pacijenta koji ima bilo kakve srčane probleme zbog kojih mora na opercaiju. Zatim je neophodan pregled kako bi se osigurao dobar postoperativni tok.

 

Koja je svrha ispitivanja pre operacije?

Pacijent se na ovaj način detaljno priprema za bilo koji vid operacije srca, kao što je na primer koronarni bajpas kako bi se lečila srčana ishemija, zatim valvularna operacija za tretiranje srčanih ventila, operacija sistem komore, operacija pretkomorne fibrilacije i druge srčane mane. Na ovaj način se takođe tretira i kancer srca kao i pejsmejker i drugi implantanti kako bi se poboljšala srčana funkcija.

 

Kako se vrši ovo ispitivanje?

Hirurg sakuplja informacije vezane za istoriju bolesti i način života koji pacijent vodi štouključuje ishranu, pušačke navike, fizičku aktivnost, patologiju, prethodne moguće intervencije, postojanje srčanih bolesti u porodici i lekove koje uzima.

Pre opercaije, pacijent će odraditi sve potrebne testove kao što su analize krvi, rendgen i pregledi srca.

Hirurzi će čak uzeti u obzir mogućnost rizika od tromboembolizma, krvarenje pacijenta tokom operacije da bi odlučili koje bi korake bilo najbolje preduzeti.

 

Da li postoji posebna priprema za ispitivanje?

Nema standardne procedure, pacijent bi samo trebalo da donese bilo koje testove koje je već prethodno radio kao i listu lekova koje uzima.