Ispitivanje bola u leđima

 

Šta je ispitivanje bola u leđima?

Ovo je rizičan korak koji se preduzima da se dijagnostikuje i prati problem koji stoji iza tog bola, otežanog kretanja. Radi ga spacijalista neurohirurgije ili specijalista za lečenje nerpavilnosti kičme.

 

Koja je svrha ispitivanja bola u leđima?

Ovo se radi da bi se ispitao uzrok tog bola koji može da proistekne iz oštećenja mišića kao što su kontrakstrura, istegnuće, ili kidanje, ali i povrede zgloba kao što je artritis, do oštećenja kosti ali i oštećenja nervnog sistema ili kičme.

 

Kako se ovaj pregled radi?

Doktor vas obično prvo pita za simptome koje imate i koje ste mere preduzeli da ublažite bol. Spacijalista će onda ispitati pokretljivost pacijenta kao i zavoj kičme. Doktor će vas takođe ispotati neurološki dodatnim testovima gdde će se ispitati pokretljivost mišića. Kada su svi testovi gotovi, doktor će ili prepisati terapiju ili će pacijenta uputiti na dodatna ispitivanja kao što su rendgen, skener, MRI, skener kostiju, elektromiografija ili mijelografija.

 

Da li postoje neka uputstva za pripremu?

Ne postoji nikakva specijalna priprema. Potrebno je samo da pacijent donese neke testove koje je prethodno radio vezano za taj problem.