Kateterizacija srca

 

Kateterizacija srca je invazivna procedura snimanja koji uključuje identifikovanje i lečenje kardiovaskularnih stanja. Lekar može da obavlja kateterizaciju srca kako bi se locirale sužene krvne sudove koje izazivaju bol u grudima, dijagnozu srčane mane koja je prisutna na rođenju, dijagnostikuje visok krvni pritisak u plućima, ocenjuje rad mišića srca, popravio srčane defekte, uzeo uzorak tkiva iz srce (biopsija), identifikovao probleme u vezi sa srčanim zaliscima ili odredio potrebu za dalji tretman.

Nekoliko preporučljivih uputstva o tome kako da se pripremi pacijent za kateterizaciju srca uključujući:

• Izbegavanje jela ili pića najmanje 6 sati pre testa

• Konsultacija sa medicinskim stručnjakom pre bilo kakvog uzimanja lekova ili dodataka

• Opuštanje tokom testiranja da bi se izbegli komplikacije postupka tako što izazove srce da brzo ili neredovno kuca

• Organizovanje prevoza do i od bolnice

• Da se organizuje kućna nega tokom oporavka nakon operacije

 

Tokom kateterizacije srca, doktor procenjuje rad srca ubacivanjem katetera pomoću žice i kreće ka srcu. Dok je u položaju iznad aortne valvule, žica se uklanja. Kateter se zatim bavi sa poreklom koronarne arterije i rendgenski jodni kontrast se dalje ubrizgava da bi se koronarni sudovi prikazali na rendgen slici.

Nekoliko procedure u asocijaciji sa kateterizacijom srca uključuju sledeće:

• Angioplastija sa ili bez stenta: hirurška procedura koja podrazumeva implantaciju mala metalna kalema (stenta) u začepljenje arterije da pomogne da se otvori i smanji šansa da se ponovo suzi.

• Balon valvuloplastika je hirurška procedura koja podrazumeva otvaranje sužene srčane zaliske postavljanjem balona vrhom katetera u delu srčanog zaliska koji je sužen i naduvavanje balona.

• Ablacija: hirurška procedura se koristi za lečenje srčanih aritmija tako što se primenjuje toplota ili izrazita hladna energija na abnormalno srčano tkivo kroz vrha katetera.

• Zatvaranje rupa u srcu i pričvršćivanje drugih urođenih anomalija

• Popravak ili zamena srčanih zalistaka

• Zatvaranje deo srca da se spreče krvni ugrušci

 

Kao i kod svake hirurške intervencije mogući rizici koji mogu nastati od kateterizacije srca uključuju:

• Krvarenje

• Infarkt

• Udar

• Oštećenje bubrega

• Infekcija

• Ugrušci krvi

• Povreda koronarnih arterija

• Cepanje srčanog tkiva

• Nizak krvni pritisak

• Alergijska reakcija na kontrast boja

 

Ukupna hirurška procedura traje 30-60 minuta. Nakon operacije, od pacijenta se često traži da leži ravno na leđa nekoliko sati nakon testa kako bi se izbegao rizik od krvarenja. Zahvaljujući napretku u znanju, tehnologiji i tehnikama kateterizacija srca se izvodi ambulantorno što znači da se postupak obavlja rano u dan i pacijent može biti u stanju da idu kući isti dan.

Rezultati kateterizacije srca uglavnom zavise od stanja pojedinca i njegove težine. Oni mogu ukazati da je potrebna angioplastiku ili stent, ili čak velika operacija na otvorenom srcu (koronarni bajpas operacija). U svakom slučaju, odgovarajući lekarske konsultacije sa doktorom su potrebne kako bi razgovarali o daljim mogućnostima.