Kičmena fuzija ili spondiloza

 

Spondiliza je stanje u kome jedna od kostiju kičme ispadne iz svog ležišta. Ako ispadne previše, kost može da potisne nerv što je veoma bolno. Kičmena fuzija je operacija kojom se trajno povezuju dva ili više pršljenova u kičmi, eliminišući pokrete između njih. To je bolest koja se javlja obično posle 60 godina, i prouzrokuje veoma velike bolove u slabini i udovima, što dosta otežava kretanje. Interveniše se mikro dikompresijom ali ono što je neophodno da se sistem pozicionira su šrafovi i titanijumske šipke. Ovakva operacija zahteva tehnike najnovije generacije kao i radiološke zahvate. Naša ekipa je bila prva u Italiji  i među prvima u svetu koji su koristila sistem vrpce za neuro navigaciju, a u skorije vreme takođe i CT tokom operacije kako bi se rizik od pozicioniranja proteze sveo na minimum. CT omogućava slike visoke rezolucije direktno sa operacionog stola i na taj način svi instrumenti mogu da se koriste na pravi način što dovodi do uspenosti zahvata od čak 98%. Ovaj uređaj kontroliše ceo tok operacije što je od velikog značaja najviše onda kada treba da fiksirate kičmu ili kada hirurg vrši zahvat na vratnom delu kičme koji je od klučnog značaja za sve vitalne funkcije. Pacijent napušta bolnicu 2 ili 3 dana nakon operacije i može da nastavi sa normalnim aktivnostima. Više od 25 000 operacija ove vrste je urađeno od strane naše grupe hirurga.