Kičmena navigacija 0-rukom

 

Sistem kičmene navigacije 0 rukom sastoji se od CT skenera tokom operacije koji omogućava slike anatomije čoveka za 17 sekundi i obrađuje ih kroz navigacijski sistem; ovo omogućava hirirgu milimetarsku preciznost kontrole hiruškog polja. Ovaj uređaj smanjuje vreme operacije od 5-6 sati na 1.5 sat.