Kompletna urinokultura

 

Šta je kompletna urinokultura?

Kompletan test urinokulture je mikrobiološki pregled urina i koji može da detektuje bakterije u mokraći koje mogu biti uzrok za infekciju urinarnog trakta (UTI). Urin u bešici je normalno sterilna i ne sadrži nikakve bakterije ili druge slične organizme kao što su gljivice. Međutim uvek postoji mogućnost da bakterija uđe u uretru i stoga uzrokuje infekciju.

Uzorak urina se čuva pod uslovima koji će omogućiti bakterije i druge organizme da rastu dok ako malo ili nimalo organizama raste onda je test negativan. Međutim, ako nivo organizama poraste da bued dovoljno velik da ukaže na infekciju, onda će test biti pozitivan. Vrsta infekcije se može identifikovati iz uzorka urina kada se uradi hemijski test.

Infekcije urinarnog trakta nisu tako česta kod muškaraca ali su daleko češća kod žena. Ovo može biti delimično zbog činjenice da je ženska uretra kraća od muške uretre i činjenica da je bliži anusu što omogućava bakteriji iz creva da lakše dođu u kontakt sa uretrom. Muškarci imaju niži rizik od dobijanja infekcije urinarnog trakta jer postoji antibakterijska supstanca koja je prisutna u njihovoj prostati.

 

Koja je svrha kompletnog testa urinokulture?

Urinokultura nam omogućava da se otkrije, u uzorku urina, prisustvo bakterija koje mogu biti odgovorni za infekciju urinarnog trakta i to će nam omogućiti da ih kasnije izolujemo. Jedan od najčešćih infekcija urinarnog trakta je Escherichia coli (E. coli). Korišćenjem antibiograma možemo proceniti osetljivost i otpornost mikroorganizma u urinu na propisane antibiotike. Ovo se zove testa osetljivosti i dozvoljava nam da donesemo odgovarajuće odluke o najboljem tretmanu infekcija urinarnog trakta. Ovaj test će nam omogućiti da procenimo da li je tretman infekcije urinarnog trakta uspešan, a ako ne, koji će biti sledeći koraci u lečenju.

Postoje određeni simptomi koji su povzani sa infekcijama mokraćnih puteva, najčešći simptomi su; bol i nelagodnost (obično u donjem delu leđa i stomaka), povišena temperatura, bol pri mokrenju, i čest osećaj potrebe za mokrenjem.

 

Koji pacijenti mogu da urade ovo ispitivanje?

Urinokulturu propisuje lekar kada sumnja na bilo kakve infekcije urinarnog trakta. Žene koje su u svojim danima menstruacije ne mogu da urade ovaj pregled. Takođe je neophodno i važno da obavestiti svog lekara o bilo kojim lekovima koje trenutno uzimate jer to može uticati na rezultate ispitivanja. Lekar može zatražiti rethodnu medicinsku istoriju pacijenta.

 

Da li je urinokultura opasna?

Test nije ni bolan ni opsan za pacijenta, i ovo nije invazivna procedura.

 

Kako se radi ovo ispitivanje?

Kolekcija urina mora biti jutarnji uzorak i onda isporučen u bolnicu. Pacijent treba da kupi odgovarajući sterilni kontejner koji se može naći u apotekama ili ga dobiju od laboratorije. Treba da se vodi računa da unutrašnjost ili ivice kontejnera ne dodirnete svojim rukama. Pacijent prvo treba da opere svoje ruke i onda genitalije. Prikupiti urin u kontejner ali samo srednji mlaz, nikako prva 2 sekunde i poslednje 2 sekunde protoka urina.